Gia phả tộc NguyễnHà Mạnh Duy ♂
tên gọi (Bin)
ngày sanh dd-mm-1994
24 tuổi (26) Giáp Tuất
nơi sanh Tân Bình, Hồ Chí Minh
cha Hà Văn Hoàng ♂
(Chín) 56 tuổi (58)
mẹ Nguyễn Thị Tuyết ♀
52 tuổi (54)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Hà Nguyễn Khánh Linh ♀ 20 tuổi (22)