Gia phả tộc NguyễnHà Nguyễn Khánh Linh ♀
ngày sanh dd-mm-1999
20 tuổi (22) Mậu Dần
nơi sanh Tân Bình, Hồ Chí Minh
cha Hà Văn Hoàng ♂
(Chín) 57 tuổi (58)
mẹ Nguyễn Thị Tuyết ♀
53 tuổi (54)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Hà Mạnh Duy (Bin) 24 tuổi (26)