Gia phả tộc NguyễnLê Xanh ♂
tên gọi (Đức Thắng)
ngày sanh dd-mm-1966
52 tuổi (55) Ất Tỵ
cha Lê Điềm ♂ ch
(Sửu) thọ 88 tuổi
mẹ Đỗ thị Diệp ♀ ch
(Điềm) thọ 62 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Lê thị Điềm ♂ ch
2. Lê Tịnh ♂ ch
3. Lê văn Vàng (Hùng) ch thọ 20 tuổi
5. Lê Anh Hải (6 Mốc) ch thọ 56 tuổi
6. Lê thị Xì ♀ 58 tuổi (59)
7. Lê thị Oanh ♀ 55 tuổi (57)
9. Lê thị Chanh ♀ ch thọ 5 tuổi
10. Lê Út (Đức Tân) 51 tuổi (49)
11. Lê Tấn Bống ♂ 46 tuổi (47)

vợ 1
Huỳnh thị Bích Phương ♀
51 tuổi (53) Đinh Mùi

quan hệ cưới
 
con
1. Lê Tấn Tiến ♂28 tuổi (30)
2. Lê Tấn Phát ♂25 tuổi (27)
3. Lê thị Tấn Tài ♀20 tuổi (22)
4. Lê thị Mỹ Lộc ♀14 tuổi (15)