Gia phả tộc NguyễnLê thị Nga ♀ ch (dâu)
ngày sanh không rõ
ngày giỗ 04-12 AL

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Đỗ Đình ♂ ch
quan hệ: cưới

con
1. Đỗ Hùng Cường ♂ chthọ 28 tuổi
2. Đỗ Tấn ♂
3. Đỗ thị Kim Tuyết ♀
4. Đỗ thị Kim Sang ♀