Gia phả tộc NguyễnĐỗ thị Thắng ♀
ngày sanh dd-mm-1972
47 tuổi (48) Nhâm Tý
cha Đỗ Hùng Cường ♂ ch
thọ 28 tuổi
mẹ Trần thị Xuân Mai ♀ ch
thọ 29 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Đỗ Anh Lợi ♂ 44 tuổi (45)
3. Đỗ thị Mỹ Hạnh ♀ 41 tuổi (42)

chồng 1
Nguyễn Lương ♂
50 tuổi (51) Kỷ Dậu

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Liễu Vy ♀26 tuổi (27)
2. Nguyễn thị Diễm Châu ♀24 tuổi (25)
3. Nguyễn Đỗ Anh Quốc ♂9 tuổi (10)