Gia phả tộc NguyễnĐỗ Anh Lợi ♂
ngày sanh dd-mm-1975
44 tuổi (45) Ất Mẹo
cha Đỗ Hùng Cường ♂ ch
thọ 28 tuổi
mẹ Trần thị Xuân Mai ♀ ch
thọ 29 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Đỗ thị Thắng ♀ 46 tuổi (48)
3. Đỗ thị Mỹ Hạnh ♀ 41 tuổi (42)