Gia phả tộc NguyễnĐỗ thị Mỹ Hạnh ♀
ngày sanh dd-mm-1978
41 tuổi (42) Mậu Ngọ
cha Đỗ Hùng Cường ♂ ch
thọ 28 tuổi
mẹ Trần thị Xuân Mai ♀ ch
thọ 29 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Đỗ thị Thắng ♀ 46 tuổi (48)
2. Đỗ Anh Lợi ♂ 44 tuổi (45)