Gia phả tộc NguyễnĐỗ Tấn ♂
ngày sanh không rõ
cha Đỗ Đình ♂ ch
mẹ Lê thị Nga ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Đỗ Hùng Cường ♂ ch thọ 28 tuổi
3. Đỗ thị Kim Tuyết ♀
4. Đỗ thị Kim Sang ♀