Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Lan ♀ (dâu)
tên gọi (chị Bốn)
ngày sanh dd-mm-1964
55 tuổi (56) Giáp Thìn

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Võ Bốn (Bốn) 61 tuổi (62) Mậu Tuất
quan hệ: ly hôn

con
1. Võ thị Phường ♀
2. Võ thị Chi ♀
3. Võ Tấn Phát ♂
4. Võ thị Tuyển ♀