Gia phả tộc NguyễnVõ văn Lực ♂
ngày sanh dd-mm-1971
47 tuổi (49) Tân Hợi
cha Võ Nguỳ ♂
75 tuổi (76)
mẹ Hồ thị Thể ♀
71 tuổi (72)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
3. Võ thị Phụng ♀ 45 tuổi (46)
4. Võ Hồng Cường ♂ 42 tuổi (43)
5. Võ văn Qua ♂ 36 tuổi (38)

vợ 1
chị Lực ♀

quan hệ cưới
    không / chưa có con