Gia phả tộc NguyễnVõ thị Phụng ♀
ngày sanh dd-mm-1974
45 tuổi (46) Giáp Dần
cha Võ Nguỳ ♂
75 tuổi (76)
mẹ Hồ thị Thể ♀
71 tuổi (72)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Võ văn Lực ♂ 47 tuổi (49)
4. Võ Hồng Cường ♂ 42 tuổi (43)
5. Võ văn Qua ♂ 36 tuổi (38)