Gia phả tộc NguyễnNguyễn Tú ♂ ch
tên gọi (Loan)
ngày sanh 1915 - 1989
thọ 75 tuổi
ngày giỗ 09-10 AL
cha Nguyễn Ngư ♂ ch
mẹ Lê thị Đây ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên

vợ 1
Lê thị Dần ♀ ch
thọ 68 tuổi

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Loan ♀69 tuổi (70)
2. Nguyễn thị Phụng ♀66 tuổi (66)
3. Nguyễn văn Dũng ♂63 tuổi (64)
4. Nguyễn văn Đỏ ♂
5. Nguyễn văn Cần ♂55 tuổi (57)
6. Nguyễn văn Hà ♂54 tuổi (55)