Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Loan ♀
ngày sanh dd-mm-1950
69 tuổi (70) Canh Dần
cha Nguyễn Tú ♂ ch
(Loan) thọ 75 tuổi
mẹ Lê thị Dần ♀ ch
thọ 68 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Phụng ♀ 66 tuổi (66)
3. Nguyễn văn Dũng ♂ 63 tuổi (64)
4. Nguyễn văn Đỏ ♂
5. Nguyễn văn Cần ♂ 55 tuổi (57)
6. Nguyễn văn Hà ♂ 54 tuổi (55)

chồng 2
Nguyễn văn Thanh ♂

quan hệ sống chung
 
con
3. Nguyễn thị Tuyết Nhung ♀
3. Nguyễn thị Hồng Hạnh ♀
4. Nguyễn văn Hùng ♂42 tuổi (43)
4. Nguyễn thị Thu Hiền ♀
5. Nguyễn thị Ngọc Hậu ♀