Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Phụng ♀
ngày sanh dd-mm-1953
66 tuổi (66) Giáp Ngọ
cha Nguyễn Tú ♂ ch
(Loan) thọ 75 tuổi
mẹ Lê thị Dần ♀ ch
thọ 68 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Loan ♀ 69 tuổi (70)
3. Nguyễn văn Dũng ♂ 63 tuổi (64)
4. Nguyễn văn Đỏ ♂
5. Nguyễn văn Cần ♂ 55 tuổi (57)
6. Nguyễn văn Hà ♂ 54 tuổi (55)

chồng 1
Võ Thơ ♂ ch
thọ 65 tuổi

quan hệ cưới
 
con
1. Võ văn Toàn ♂
2. Võ thị Thanh Thúy ♀