Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Cần ♂
ngày sanh dd-mm-1963
55 tuổi (57) Quý Mẹo
cha Nguyễn Tú ♂ ch
(Loan) thọ 75 tuổi
mẹ Lê thị Dần ♀ ch
thọ 68 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Loan ♀ 69 tuổi (70)
2. Nguyễn thị Phụng ♀ 66 tuổi (66)
3. Nguyễn văn Dũng ♂ 63 tuổi (64)
4. Nguyễn văn Đỏ ♂
6. Nguyễn văn Hà ♂ 54 tuổi (55)

vợ 1
Phạm thị Thu Thảo ♀
50 tuổi (52) Mậu Thân

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Tường Vy ♀29 tuổi (31)
2. Nguyễn thị Vy Nữ ♀27 tuổi (28)
3. Nguyễn Quốc Vương ♂24 tuổi (26)