Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Hà ♂
ngày sanh dd-mm-1965
54 tuổi (55) Ất Tỵ
cha Nguyễn Tú ♂ ch
(Loan) thọ 75 tuổi
mẹ Lê thị Dần ♀ ch
thọ 68 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Loan ♀ 69 tuổi (70)
2. Nguyễn thị Phụng ♀ 66 tuổi (66)
3. Nguyễn văn Dũng ♂ 63 tuổi (64)
4. Nguyễn văn Đỏ ♂
5. Nguyễn văn Cần ♂ 55 tuổi (57)

vợ 1
Phan thị Kim Trung ♀
53 tuổi (54) Bính Ngọ

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Thúy Vân ♀33 tuổi (34)
2. Nguyễn thị Thùy Dương ♀30 tuổi (31)
3. Nguyễn thị Thái Doanh ♀29 tuổi (30)
4. Nguyễn thị Mỹ Duyên ♀26 tuổi (27)
5. Nguyễn Thế Diệp ♂23 tuổi (24)