Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Tường Vy ♀
ngày sanh dd-mm-1989
29 tuổi (31) Kỷ Tỵ
cha Nguyễn văn Cần ♂
55 tuổi (57)
mẹ Phạm thị Thu Thảo ♀
50 tuổi (52)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Vy Nữ ♀ 27 tuổi (28)
3. Nguyễn Quốc Vương ♂ 24 tuổi (26)