Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Vy Nữ ♀
ngày sanh dd-mm-1992
27 tuổi (28) Nhâm Thân
cha Nguyễn văn Cần ♂
55 tuổi (57)
mẹ Phạm thị Thu Thảo ♀
50 tuổi (52)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Tường Vy ♀ 29 tuổi (31)
3. Nguyễn Quốc Vương ♂ 24 tuổi (26)