Gia phả tộc NguyễnNguyễn Quốc Vương ♂
ngày sanh dd-mm-1994
24 tuổi (26) Giáp Tuất
cha Nguyễn văn Cần ♂
55 tuổi (57)
mẹ Phạm thị Thu Thảo ♀
50 tuổi (52)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Tường Vy ♀ 29 tuổi (31)
2. Nguyễn thị Vy Nữ ♀ 27 tuổi (28)