Gia phả tộc NguyễnPhạm thị Vân ♀ ch (dâu)
tên gọi (Lượm)
ngày sanh 1940 - 1993
thọ 54 tuổi
ngày giỗ 01-06 AL

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn Lõi ♂ ch thọ 41 tuổi
quan hệ: cưới

con
2. Nguyễn thị Lin ♀
3. Nguyễn thị Sơ ♀
4. Nguyễn văn Cơ ♂61 tuổi (55)
5. Nguyễn văn Sở ♂
6. Nguyễn văn Tánh ♂46 tuổi (48)
7. Nguyễn thị Hiếu ♀
8. Nguyễn thị Hận ♀