Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Cơ ♂
ngày sanh dd-mm-1958
61 tuổi (55) Ất Tỵ
nơi sanh Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Nguyễn Lõi ♂ ch
thọ 41 tuổi
mẹ Phạm thị Vân ♀ ch
(Lượm) thọ 54 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Lin ♀
3. Nguyễn thị Sơ ♀
5. Nguyễn văn Sở ♂
6. Nguyễn văn Tánh ♂ 47 tuổi (48)
7. Nguyễn thị Hiếu ♀
8. Nguyễn thị Hận ♀

vợ 1
Võ thị Mai ♀
49 tuổi (50) Canh Tuất

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Phi Hùng ♂26 tuổi (27)
2. Nguyễn thị Trang ♀20 tuổi (21)