Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Xuân Hồng ♀
ngày sanh dd-mm-1970
49 tuổi (50) Canh Tuất
cha Nguyễn văn Lang ♂ ch
(Câu) thọ 62 tuổi
mẹ Trần thị Thiểm ♀
79 tuổi (80)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Thu Thảo ♀ 51 tuổi (52)
3. Nguyễn thị Xuân Minh ♀ 47 tuổi (48)
4. Nguyễn thị Xuân Phượng ♀ 44 tuổi (45)
5. Nguyễn văn Tuấn ♂ ch
6. Nguyễn thị Xuân Kiều ♀ 28 tuổi (29)
7. Nguyễn thị Xuân Nữ ♀ 25 tuổi (26)