Gia phả tộc NguyễnNguyễn Xứng ♂ ch
tên gọi (Lợi)
ngày sanh 1937 - 1973
thọ 37 tuổi
ngày giỗ 08-08 AL
nơi chôn cất Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Nguyễn Đưa ♂ ch
mẹ Phạm thị Chen ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Tấn (2 Khá) ch thọ 94 tuổi
2. Nguyễn Đón (3 Đón) ch thọ 80 tuổi
4. Nguyễn Soạn ♂ ch thọ 38 tuổi

vợ 1
Trần thị Nương ♀ ch
thọ 59 tuổi

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn văn Lợi (Ngọc Sơn)61 tuổi (62)
2. Nguyễn văn Cường ♂ chthọ 36 tuổi
3. Nguyễn thị Thắm ♀57 tuổi (58)
4. Nguyễn văn Đào ♂53 tuổi (55)
5. Nguyễn văn Đạo ♂52 tuổi (53)
6. Nguyễn thị Thảo (Nhỏ)