Gia phả tộc NguyễnNguyễn Thành Tâm ♂
ngày sanh dd-mm-1970
49 tuổi (51) Kỷ Dậu
cha Nguyễn Soạn ♂ ch
thọ 38 tuổi
mẹ Lê thị Chung ♀ ch
thọ 75 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Lan (9 Lan)
2. Nguyễn thị Phượng ♀
3. Nguyễn văn Hoàng ♂
7. Nguyễn văn Sự ♂
8. Nguyễn Công Minh ♂

vợ 1
Phạm thị Thanh Loan ♀
47 tuổi (48) Nhâm Tý

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Thành Tài ♂21 tuổi (22)
2. Nguyễn Thanh Tiểu My ♀16 tuổi (17)