Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 22-01-2020

Sinh nhật

Phái 17 tháng 3
xx-01Bùi thị Nông ♀
xx-01Nguyễn Thị Lữ ♀
xx-01Nguyễn Thị Phương ♀
xx-01Nguyễn thị Ngọc ♀
xx-01Phạm Thị Mỹ (Lệ)
xx-01Hồ Ngọc Hưng ♂
xx-01Phạm Hành ♂
xx-01Lê Thị Lo ♀
xx-01Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ♀
xx-01Phan thị Thanh Hằng ♀
xx-01Phan Thanh Huân ♂
xx-01Trần Quốc Trung (Tèo)
xx-01Võ thị Lâm (Tâm)
xx-01Huỳnh thị Kim Nữ ♀
xx-01Huỳnh Quốc Khánh ♂
xx-01Phan thị Thuỷ ♀
xx-01Nguyễn thị Kim Trí ♀
xx-01Trần thị Ngọc Bích (bé chị)
xx-01Trần thị Hoàng Bích (bé em)
xx-01Hồ thị Thể ♀
xx-01Nguyễn văn Trường ♂
xx-01Nguyễn thị Thuý Lê ♀
xx-01Nguyễn thị Thuý Lựu ♀
xx-01Nguyễn thị Luyến ♀
xx-01Hồ thị Trữ ♀
xx-01Võ Cánh ♂
xx-01Võ văn Sang ♂
xx-01Võ văn Mỹ ♂
xx-01Võ thị Mỹ Lệ ♀
xx-01Võ Hoàn Tân ♂
xx-01Trịnh thị Minh Út ♀
xx-01Lê Tấn Bống ♂
xx-01Đỗ thị Mỹ Hạnh ♀
xx-01Đoàn thị Năm (Chữ)
xx-01Đỗ thị Thanh Truyền ♀
xx-01Đỗ Việt Huân ♂
xx-01Đỗ Thiện Hiền ♂
xx-01Đỗ Thiện Khanh ♂
xx-01Đỗ thị Ngọc Linh ♀
xx-01Lê thị Xì ♀
xx-01Lê thị Oanh ♀
xx-01Lê Út (Đức Tân)
xx-01Nguyễn thị Hường ♀
xx-01Lê Thành Tài ♂
xx-01Lê thị Phụng ♀
xx-01Đinh thị Kim Loan ♀
xx-01Huỳnh thị Bích Phương ♀
xx-01Trần Khải Hoàn ♂
xx-01Nguyễn thị Anh Đào ♀
xx-01Trần thị Loan ♀
xx-01Nguyễn Định ♂
xx-01Trần thị Xuân Hương ♀
xx-01Đặng thị Thái ♀
xx-01Nguyễn Định (Ngọc)
xx-01Nguyễn Liệu (Bảo)
xx-01Nguyễn thị Huế ♀
xx-01Nguyễn Mạnh Cường ♂
xx-01Huỳnh thị Bảy ♀
xx-01Nguyễn Mạnh Phát ♂
xx-01Phan văn Thành ♂
xx-01Phan thị Thanh Phương ♀
xx-01Trần Đình Tỵ ♂
xx-01Nguyễn thị Tám ♀
xx-01Lê thị Bảy ♀
xx-01Trịnh Tính ♂
xx-01Hồ thị Bê ♀
xx-01Nguyễn Văn Thịnh ♂
xx-01Đỗ Ngọc Chương ♂
xx-01Hoàng Xuân Tiến ♂
xx-01Trần Thế Linh ♂
xx-01Đỗ Thiện Thuật ♂
xx-01Trần Thanh Tân ♂
xx-01Nguyễn Lê Phương Ly ♀
xx-01Nguyễn Văn Khắc Huy ♂
xx-01Nguyễn thị Thanh Uy ♀
xx-01Trương Thế Hào ♂
xx-01Lâm Hồng Nhật ♂
xx-01Võ văn Nhi ♂
xx-01Huỳnh Lê Minh Đức ♂
xx-01Nguyễn Song Vỹ ♂
xx-01Hồ Trần Hoàng Yên ♀
xx-01Trần Lâm An Bình ♀
xx-01Đặng Minh Tâm ♂
xx-01Đỗ Anh Lợi ♂
xx-01Nguyễn Ngọc Lõi ♂
xx-01Lê thị Tấn Tài ♀
xx-01Nguyễn Quỳnh Anh ♀
xx-01Đỗ Thiện Thạnh ♂
xx-01Đỗ Thiện Thuận ♂
xx-01Nguyễn Mạnh Đức ♂
xx-01Phạm Ngọc Châu ♂
xx-01Phạm Ngọc Lệ ♀
xx-01Nguyễn Trần Kiều Oanh ♀
xx-01Hoàng Xuân Tú ♂
xx-01Huỳnh Quang Dũng ♂
xx-01Nguyễn văn Thuận ♂
xx-01Nguyễn Huỳnh ♂
xx-01Nguyễn thị Minh Chí ♀

Phái 11 tháng 3
xx-01Nguyễn Thái (8 Trợ)
xx-01Nguyễn Lạc (10 Lạc)
xx-01Nguyễn thị Đàn ♀
xx-01Nguyễn Bảy ♂
xx-01Nguyễn thị Xưa ♀
xx-01Trần thị Trợ ♀
xx-01Nguyễn Hiền ♂
xx-01Phạm thị Hoạt ♀
xx-01Nguyễn thị Hay (Điền)
xx-01Nguyễn thị Điệp ♀
xx-01Nguyễn thị Dung ♀
xx-01Nguyễn văn Dự ♂
xx-01Phạm văn Linh ♂
xx-01Nguyễn văn Tế (8 Tế)
xx-01Nguyễn thị Bình ♀
xx-01Võ thị Hương ♀
xx-01Nguyễn Lâm ♂
xx-01Nguyễn thị Kim Liên ♀
xx-01Nguyễn thị Thành ♀
xx-01Nguyễn thị Lành ♀
xx-01Nguyễn thị Xí ♀
xx-01Nguyễn Dũng ♂
xx-01Nguyễn Thanh ♂
xx-01Huỳnh Quang Tông ♂
xx-01Nguyễn thị Vân Thư ♀
xx-01Nguyễn văn Nhật ♂
xx-01Nguyễn Đức Tài ♂
xx-01Nguyễn Đức Toàn ♂
xx-01Nguyễn Kim ♂
xx-01Nguyễn Đình Hải Uyên ♀
xx-01Nguyễn Trí Thiện ♂

Phái 18 tháng 3
xx-01Bùi thị Thiệt ♀
xx-01Nguyễn thị Thu ♀
xx-01Nguyễn thị Thanh ♀
xx-01Nguyễn thị Hường (bà Đôn)
xx-01Nguyễn văn Tha (8 Tha)
xx-01Võ thị Mực ♀
xx-01Võ thị Tám ♀
xx-01Nguyễn thị Lệ Trinh ♀
xx-01Nguyễn thị Đại ♀
xx-01Lê thị Nay ♀
xx-01Trần thị Của ♀
xx-01Nguyễn thị Em ♀
xx-01Nguyễn thị Xị ♀
xx-01Võ văn Oanh ♂
xx-01Nguyễn Ngữ ♂
xx-01_Lê văn Tâm ♂
xx-01_Lê thị Mỹ Nữ ♀
xx-01Nguyễn Hoàng Giang ♂
xx-01Nguyễn Hoàng Khánh ♂
xx-01Cao Bá Ninh ♂
xx-01Trần Thanh Sang ♂
xx-01Nguyễn văn Đầy ♂
xx-01Trần thị Ánh Thùy ♀
xx-01Nguyễn văn Định ♂
xx-01.... Thuỳ Trâm ♀
xx-01Trần Như Chuông ♂
xx-01Trần Như Cổ ♂
xx-01Trần Như Tám (Bảy)
xx-01Trần Như An (Tám)
xx-01Trần Như Thuyên (Chín)
xx-01Trần thị Hồng (4 Mực)
xx-01Võ thị Mỹ Loan ♀
xx-01Võ Phú Hoàng ♂
xx-01Võ thị Thúy ♀
xx-01Võ Phú Hậu ♂
xx-01Đoàn thị Thùy Trang ♀
xx-01Phạm thị Cúc ♀
xx-01Nguyễn văn Tùng ♂
xx-01Nguyễn thị Tài ♀
xx-01Nguyễn Thành Luân ♂
xx-01Nguyễn thị Ánh Hạ ♀
xx-01Trần Đức Nước ♂
xx-01Trần Quang Thịnh ♂
xx-01Trần Quang Thọ ♂
xx-01Trần Quang Tiển ♂
xx-01Trần Quang Thảo ♂
xx-01Võ Ngọc Hiển ♂
xx-01Võ Quang Sương ♂
xx-01_Lê văn Trị ♂
xx-01Lê văn Lương ♂
xx-01Nguyễn thị Mai ♀
xx-01Nguyễn Thu Thảo ♀
xx-01Lâm Mạnh Cầm ♂
xx-01Nguyễn Văn Tuấn Linh ♂
xx-01Nguyễn thị Xuân Thảo ♀
xx-01Nguyễn Phi Hưng (Út)
xx-01Nguyễn Đức Hậu ♂
xx-01Lê Nguyên Khang ♂
xx-01Nguyễn Duy Nghĩa ♂
xx-01Võ Quang Đạt ♂
xx-01Đỗ Lê Phương Thảo ♀
xx-01Châu Thúy Phượng ♀
xx-01Lâm Hồng Nhật ♂
xx-01Nguyễn Châu Kỳ ♂
xx-01Lê Nguyễn Anh Quân ♂
xx-01Lâm văn Tiên ♂
xx-01Đoàn Minh Tuấn ♂
xx-01Đỗ Thanh Tú ♂
xx-01Nguyễn Quan Trưởng ♂
xx-01Nguyễn Thiện Huy ♂
xx-01Nguyễn văn Sơn ♂
xx-01Cao thị Như Quỳnh ♀
xx-01Trần thị Thanh Thanh ♀
xx-01Nguyễn thị Vân Thư ♀
xx-01Trần thị Thu Ba ♀

Phái 29 tháng 3
xx-01Nguyễn thị Dài (Mua)
xx-01Nguyễn thị Điền ♀
xx-01Nguyễn Tươi ♂
xx-01Nguyễn thị Tám (Sinh)
xx-01Nguyễn thị Phụng ♀
xx-01Nguyễn văn Dũng ♂
xx-01Nguyễn văn Hà ♂
xx-01Nguyễn thị Tài ♀
xx-01Phạm thị Hạn ♀
xx-01Nguyễn thị Khá ♀
xx-01Trần thị Thiểm ♀
xx-01Nguyễn thị Thu Thảo ♀
xx-01Nguyễn thị Xuân Hồng ♀
xx-01Nguyễn thị Xuân Minh ♀
xx-01Nguyễn thị Xuân Phượng ♀
xx-01Nguyễn thị Xuân Kiều ♀
xx-01Nguyễn thị Xuân Nữ ♀
xx-01Nguyễn Hòe (6 Hòe)
xx-01Huỳnh thị Hai ♀
xx-01Nguyễn Trọng Lộc ♂
xx-01Nguyễn thị Nga ♀
xx-01Nguyễn Hưng ♂
xx-01Nguyễn thị Kim Yến ♀
xx-01Nguyễn thị Kim Loan ♀
xx-01Nguyễn thị Kim Sơn ♀
xx-01Nguyễn thị Kim Phương ♀
xx-01Nguyễn Trọng Bình ♂
xx-01Nguyễn Trọng Long ♂
xx-01Nguyễn thị Cuống (Bốn)
xx-01Huỳnh thị Tịnh ♀
xx-01Nguyễn thị Trang ♀
xx-01Nguyễn văn Hoàng ♂
xx-01Nguyễn văn Sa ♂
xx-01Nguyễn thị Nhị (8 Nhị)
xx-01Đặng thị Dư ♀
xx-01Nguyễn văn Cường ♂
xx-01Nguyễn văn Quang ♂
xx-01Phạm thị Cảm ♀
xx-01Nguyễn thị Thương ♀
xx-01Nguyễn thị Mỹ Xuyến ♀
xx-01Nguyễn văn Phong ♂
xx-01Nguyễn văn Vinh ♂
xx-01Nguyễn văn Hiển ♂
xx-01Nguyễn thị Hường ♀
xx-01Nguyễn văn Anh ♂
xx-01Bùi thị Mỹ Hạnh ♀
xx-01Bùi Quốc Dũng ♂
xx-01Bùi Quốc Sỹ ♂
xx-01Bùi Như Ý ♀
xx-01Nguyễn văn An (Bích)
xx-01Nguyễn văn Đặng ♂
xx-01Trần thị Dung ♀
xx-01Trần thị Tuyết ♀
xx-01Nguyễn văn Vũ ♂
xx-01Nguyễn văn Hải ♂
xx-01Nguyễn văn Phúc (3 Sung)
xx-01Nguyễn thị Khẩm ♀
xx-01Phạm thị Nguyệt ♀
xx-01Nguyễn thị Bá Thành ♀
xx-01Nguyễn thị Bá Công ♀
xx-01Nguyễn văn Đạt ♂
xx-01Nguyễn văn Thống ♂
xx-01Nguyễn thị Bá Định ♀
xx-01Nguyễn thị Bá Thời ♀
xx-01Phạm thị Nghiêm ♀
xx-01Trần Ngọc Phổ ♂
xx-01Trần thị Mỹ Linh ♀
xx-01Nguyễn thị Hiền ♀
xx-01Nguyễn văn Quốc ♂
xx-01Huỳnh Mai ♀
xx-01Lương thị Cúc ♀
xx-01Nguyễn Quốc Phi ♂
xx-01Nguyễn thị Khang (Thân)
xx-01Nguyễn thị Tám ♀
xx-01Phạm thị Thinh (Nghề)
xx-01Nguyễn thị Dẩn ♀
xx-01Bùi thị Em ♀
xx-01Nguyễn thị Nối ♀
xx-01Hoàng thị Gái ♀
xx-01Võ thị Ly ♀
xx-01Võ thị Thủy ♀
xx-01Võ thị Nhi ♀
xx-01Võ văn Năng ♂
xx-01Nguyễn Ngọc Thiện ♂
xx-01Nguyễn thị Hoa ♀
xx-01Nguyễn thị Đào ♀
xx-01Nguyễn Ngọc Thắng ♂
xx-01Nguyễn thị Mai ♀
xx-01Nguyễn thị Liễu ♀
xx-01Nguyễn Hoàng (Cho)
xx-01Nguyễn thị Trà ♀
xx-01Nguyễn thị Thừa ♀
xx-01Nguyễn thị Hè ♀
xx-01Nguyễn thị Loan ♀
xx-01Phạm thị Thanh ♀
xx-01Nguyễn thị Tuyết Nhung ♀
xx-01Đào Công Cường ♂
xx-01Bùi thị Nhị ♀
xx-01Bùi thị Hơi ♀
xx-01Nguyễn thị Hồng (Tầm)
xx-01Nguyễn Ngọc Thanh ♂
xx-01Võ thị Thâu (2 Thâu)
xx-01Bùi thị Hiếu ♀
xx-01Nguyễn văn Châu ♂
xx-01Nguyễn thị Kim Hằng ♀
xx-01Đoàn thị Kim Loan ♀
xx-01Nguyễn thị Hồng Huệ ♀
xx-01Lê văn Cường ♂
xx-01Lê Uyên Vy ♀
xx-01Lê Ngọc Hiếu ♂
xx-01Nguyễn thị Nà ♀
xx-01Nguyễn thị Điền (Đồng)
xx-01Trần thị Hai ♀
xx-01Nguyễn thị Phương ♀
xx-01Nguyễn thị Chính ♀
xx-01Nguyễn văn Trung ♂
xx-01Nguyễn văn Lộc ♂
xx-01Nguyễn thị Hóa ♀
xx-01Nguyễn thị Thu Anh ♀
xx-01Nguyễn thị Thu Nga ♀
xx-01Nguyễn thị Thu Oanh ♀
xx-01Nguyễn văn Hiệp (Thanh)
xx-01Lê Khứu ♂
xx-01Lê Vinh Thương ♂
xx-01Trần thị Tiến ♀
xx-01Nguyễn thị Lành ♀
xx-01Nguyễn thị Qui ♀
xx-01Nguyễn văn Thành ♂
xx-01Nguyễn Thành Lũy ♂
xx-01Nguyễn văn Tòn ♂
xx-01Đặng thị Kim ♀
xx-01Nguyễn văn Vũ ♂
xx-01Trương thị Đẹp ♀
xx-01Nguyễn thị Diễm ♀
xx-01Nguyễn thị Tức ♀
xx-01Phạm thị Tám ♀
xx-01Nguyễn thị Nhi ♀
xx-01Nguyễn thị Minh ♀
xx-01Trịnh Thị Bích Liên ♀
xx-01Nguyễn Văn Tùng ♂
xx-01Bùi thị Thu Ngân ♀
xx-01Bùi Đức Trọng ♂
xx-01Bùi Đức Đạt ♂
xx-01Huỳnh thị Thủy ♀
xx-01Phạm Năm (5 Điếc)
xx-01Bùi thị Cúc ♀
xx-01Nguyễn thị Hiền (Triên)
xx-01Nguyễn thị Triên ♀
xx-01Nguyễn thị Đúng ♀
xx-01Nguyễn thị Thủy ♀
xx-01Nguyễn thị Thúy ♀
xx-01Nguyễn văn Giỏi ♂
xx-01Nguyễn thị Liên ♀
xx-01Huỳnh Quang Thanh ♂
xx-01Võ thị Hiệp ♀
xx-01Huỳnh Quang Hạnh ♂
xx-01Lê thị Lan ♀
xx-01Nguyễn thị Thiệt (Thanh)
xx-01Võ thị Út ♀
xx-01Nguyễn thị Tâm ♀
xx-01Phạm thị Phụng ♀
xx-01Nguyễn Lịa (Lía)
xx-01Nguyễn văn Lợi (Ngọc Sơn)
xx-01Nguyễn thị Thắm ♀
xx-01Nguyễn văn Đạo ♂
xx-01Võ thị Tuyết ♀
xx-01Bùi thị Nị ♀
xx-01Bùi văn Nì ♂
xx-01Bùi văn Thắng ♂
xx-01Bùi thị Nhi ♀
xx-01Bùi thị Nhé ♀
xx-01Võ Quang Út ♂
xx-01Nguyễn thị Ơn ♀
xx-01Nguyễn thị Nhỏ ♀
xx-01Nguyễn thị Bé ♀
xx-01Phan thị Kim Trung ♀
xx-01Nguyễn thị Thúy Vân ♀
xx-01Nguyễn thị Thùy Dương ♀
xx-01Nguyễn thị Thái Doanh ♀
xx-01Nguyễn thị Mỹ Duyên ♀
xx-01Nguyễn Thế Diệp ♂
xx-01Võ thị Quy ♀
xx-01Trần thị Kim Liên ♀
xx-01Nguyễn thị Kim Luyến ♀
xx-01Nguyễn Lưu ♂
xx-01Nguyễn thị Kim Luyện ♀
xx-01Nguyễn thị Bảy ♀
xx-01Võ thị Thưởng ♀
xx-01Nguyễn thị Phương ♀
xx-01Nguyễn Ngọc Minh Thư ♀
xx-01Nguyễn Ngọc Bảo Yến ♀
xx-01Dương văn Đức ♂
xx-01Nguyễn Chí Tân (Kiểng)
xx-01Nguyễn thị Thu Phượng (Liện)
xx-01Nguyễn thị Hằng ♀
xx-01Vũ Nguyễn Như Quỳnh ♀
xx-01Nguyễn thị Ánh ♀
xx-01Nguyễn Chí Dũng ♂
xx-01Nguyễn thị Ly ♀
xx-01Nguyễn Chí Kha ♂
xx-01Phan Dân Thanh Bình ♀
xx-01Nguyễn Phan Thanh Trúc ♀
xx-01Nguyễn Phan Dân Trúc ♀
xx-01Lê Của ♂
xx-01Nguyễn Thanh Tuấn ♂
xx-01Nguyễn Lâm (7 Lâm)
xx-01Trần Rô Bin ♂
xx-01Trần Rô Bi ♂
xx-01Trần thị Rô Binh ♀
xx-01Trần Rô Thương ♂
xx-01Nguyễn thị Lâm ♀
xx-01Nguyễn thị Lâm ♀
xx-01Nguyễn thị Xuân ♀
xx-01Nguyễn thị Thạnh ♀
xx-01Võ thị Hồng Hoa ♀
xx-01Nguyễn Chút ♂
xx-01Võ thị Mai ♀
xx-01Hoàng thị Thuỳ Trang ♀
xx-01Bùi Thám ♂
xx-01Nguyễn Mua ♂
xx-01Nguyễn Sáu ♂
xx-01Nguyễn thị Liễu ♀
xx-01Nguyễn Hửu Tín ♂
xx-01Phạm On ♂
xx-01Phạm thị Mẫn ♀
xx-01Dương Đức Thương ♂
xx-01Trịnh Thìn ♂
xx-01Trịnh Tỵ ♂
xx-01Nguyễn Được ♂
xx-01Nguyễn thị Sáu ♀
xx-01Nguyễn thị Út Viên ♀
xx-01Nguyễn Tuấn Kiệt ♂
xx-01Nguyễn Thoả ♂
xx-01Nguyễn thị Thanh ♀
xx-01Nguyễn thị Thủy ♀
xx-01Nguyễn văn Sơn ♂
xx-01Nguyễn Ngọc Thuận ♂
xx-01Nguyễn thị Ngọc Thảo ♀
xx-01Trần thị Kiều ♀
xx-01Trịnh văn Tỉnh ♂
xx-01Bùi thị Vân ♀
xx-01Lưu Vệt Hoàng ♂
xx-01Nguyễn Tắm ♂
xx-01Nguyễn Mỹ Trà ♀
xx-01Nguyễn Thanh Hân ♂
xx-01Trần thị Thu Hà ♀
xx-01Nguyễn văn Binh ♂
xx-01Nguyễn văn Đặng Đồng ♂
xx-01Trần thị Thanh Thủy ♀
xx-01Trần thị Anh Đào ♀
xx-01Nguyễn Thanh Hiền ♂
xx-01Ngô thị Phương ♀
xx-01Nguyễn Minh Vương (Hèm)
xx-01Nguyễn thị Việt Trinh ♀
xx-01Nguyễn Kim (Minh)
xx-01Bùi Ngọc Trọng ♂
xx-01Nguyễn thị Xanh ♀
xx-01Trần thị Anh Thư ♀
xx-01Nguyễn Hồng Đang ♀
xx-01Nguyễn thị Xuân Ái ♀
xx-01Dương Ngọc Hoàng ♂
xx-01Nguyễn thị Lợi ♀
xx-01Nguyễn ..... (Heri)
xx-01Nguyễn thị Vy Nữ ♀
xx-01Nguyễn thị Mỹ Quyên ♀
xx-01Nguyễn thị Khánh Vy ♀
xx-01Bùi văn Lời ♂
xx-01Nguyễn Ngọc Kiều Nhi ♀
xx-01Nguyễn thị Chín ♀

tháng 12 ««       tháng 1       »» tháng 2