Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 12-11-2019

Ngày cưới

Phái 17 tháng 3
03-11Nguyễn Quang Vinh ♂&   Trịnh thị Thuỳ ♀
10-11Nguyễn Ngọc Sơn ♂&   Đỗ thị Vân ♀
10-11Huỳnh Quang Thảo ♂&   Phạm thị Hậu ♀
13-11Nguyễn thị Kim Cúc ♀&   Đào Duy Nam ♂
16-11Nguyễn Văn Thịnh ♂&   Mai Thị Phương Duyên ♀
24-11Huỳnh Minh Tài ♂&   Trần thị Ánh Tuyết ♀
24-11Võ Thanh Thuận ♂&   Nguyễn thị Tuyết Nga ♀
26-11Nguyễn Thị Thanh Diệu ♀&   Lê văn Cảnh ♂
27-11Huỳnh Công Danh ♂&   Huỳnh thị Tuyết Trinh ♀

Phái 11 tháng 3
19-11Nguyễn Hiền ♂&   Phạm thị Hoạt ♀

Phái 18 tháng 3
04-11Nguyễn văn Trung ♂&   Nguyễn thị Đại ♀
15-11Huỳnh thị Huyền Trinh ♀&   Trần văn Trung ♂
16-11Nguyễn văn Quang ♂&   Lê thị Nay ♀
20-11Châu Thùy Quyên ♀&   Nguyễn Thành Được ♂
24-11Nguyễn Xì ♂&   Nguyễn thị Yến ♀
25-11Nguyễn thị Lệ Huyên ♀&   Nguyễn Duy Bình ♂

Phái 29 tháng 3
05-11Nguyễn Quý Hùng ♂&   Trần thị Minh Giang ♀
06-11Nguyễn thị Mỹ Linh ♀&   Đoàn Hữu Nghĩa ♂
12-11Nguyễn thị Nhị ♀&   Nguyễn Thoả ♂
12-11Ngô Tấn Hoàng ♂&   Lê Thuỷ Thái ♀
20-11Nguyễn Tươi ♂&   Bùi thị Phường ♀
20-11Nguyễn Hoàng Nam ♂&   Phạm thị Phượng ♀
25-11Nguyễn thị Ngọc Yến ♀&   .... Tuấn Kiệt ♂
26-11Nguyễn văn Ảnh ♂&   Nguyễn thị Hồng Nhi ♀
26-11Nguyễn thị Miên ♀&   Lê Chiều ♂
29-11Nguyễn thị Xanh ♀&   Bùi Ngọc Sang ♂
30-11Nguyễn thị Vĩnh ♀&   Ngô Anh Khoa ♂

tháng 10 ««       tháng 11       »» tháng 12