Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 23-09-2019

Sinh nhật

Phái 17 tháng 3
xx-09Nguyễn Thị Tám ♀
xx-09Nguyễn Song Hào ♂
xx-09Nguyễn Thị Thúy Kiều ♀
xx-09Lâm Nguyễn Nhật An ♂
xx-09Nguyễn Trịnh Minh Hương ♀
xx-09Nguyễn Hửu Khánh Nam (Kuson)
xx-09Phạm Tú Sương ♀
xx-09Nguyễn văn Sang (Hùng)
xx-09Phạm Tuấn Dũng ♂
xx-09Võ thị Thảo Ngọc ♀
xx-09Nguyễn Đỗ Anh Quốc ♂
xx-09Nguyễn Phillip (Phước)
xx-09Võ Thị Kim Ánh ♀
xx-09Võ Trọng Hiếu ♂
xx-09Phạm Ngọc Trung ♂
xx-09Đỗ thị Ngọc Diễm ♀
xx-09Nguyễn Tuấn Khải ♂
xx-09Tăng Minh Trí ♂
xx-09Trần Phạm Ánh Ngọc (Mi Sa)
xx-09Trần thị Thảo Nguyên ♀
xx-09Lê Võ Duy ♂
xx-09Trương Văn Long ♂
xx-09Mai Đình Nghĩa ♂
xx-09Mai Đình Nguyên ♂
xx-09Trần văn Hậu ♂
xx-09Nguyễn Thị Kim Ngọc ♀
xx-09Nguyễn Minh Thắng ♂
xx-09Đỗ thị Kim Vy ♀
xx-09Trần Gia Hào ♂
xx-09Hồ Ngọc Tuyền Vy ♀

Phái 11 tháng 3
xx-09Vũ Thành Uy ♂
xx-09Nguyễn Thường Thanh Phong ♂
xx-09Nguyễn Linh Đan (Khoai Tây)
xx-09Nguyễn văn Tiến (Hựu)
xx-09Đỗ thị Ngọc Anh ♀
xx-09Trần Nguyễn Anh Quân ♂
xx-09Phạm văn Kha ♂
xx-09Trần Lộc Khoa ♂
xx-09Lê Thanh Vân ♀
xx-09Nguyễn Thành Khương ♂

Phái 18 tháng 3
xx-09Nguyễn Thị Huyền Linh ♀
xx-09Nguyễn Kiều Quốc Khánh (Ken)
xx-09Lâm Nguyễn Nhật An ♂
xx-09Lê thị Kiều ♀
xx-09Võ Quang Đông ♂
xx-09Lương Hoàng Minh Thư ♀
xx-09Đào Trọng Tài ♂
xx-09Đỗ thị Thúy ♀
xx-09Dương thị Lan (Bé)
xx-09Lâm văn Đò ♂
xx-09Phạm Ngân Khánh ♀
xx-09Nguyễn thị Thùy Dung ♀
xx-09Nguyễn Quốc Vương ♂
xx-09Võ văn Toàn ♂
xx-09Huỳnh Công Duy ♂
xx-09Dương văn Tuyền ♂
xx-09Nguyễn Minh Nghĩa ♂
xx-09Nguyễn Duy Hiếu ♂
xx-09Nguyễn Khánh Uyên ♀
xx-09Trần thị Hoài Anh ♀
xx-09Võ Phú Hưng ♂
xx-09Châu Nguyễn Quỳnh ♀
xx-09Nguyễn thị Kim Ngọc ♀
xx-09Nguyễn thị Thùy Uyên ♀
xx-09Phạm thị Hiển ♀
xx-09Lê Xuân Thành ♂
xx-09Nguyễn Đức Đạt ♂
xx-09Nguyễn Phan Thanh Huyền ♀
xx-09Huỳnh thị Huyền Trinh ♀
xx-09Cao Mỵ Nương ♀
xx-09Nguyễn văn Phước ♂
xx-09Nguyễn văn Quân ♂
xx-09Nguyễn Ngọc Lan Trinh ♀

Phái 29 tháng 3
xx-09Nguyễn văn Cảnh ♂
xx-09Lê thị Vân ♀
xx-09Nguyễn Luân ♂
xx-09Phạm Tấn Sen ♂
xx-09Nguyễn thị Lệ Huyền ♀
xx-09Nguyễn thị Thanh Truyền ♀
xx-09Ngô thị Cẩm Linh ♀
xx-09Nguyễn Sang (7 Sang)
xx-09Nguyễn Vạn Tường ♂
xx-09Bùi thị Minh Thương ♀
xx-09Lê Nguyễn Minh Ngọc ♀
xx-09Trần thị Thu Thủy ♀
xx-09Trương Thùy Anh ♀
xx-09Nguyễn Phi Hùng ♂
xx-09Nguyễn văn Phúc ♂
xx-09Võ văn Mạnh ♂
xx-09Nguyễn thị Hạnh ♀
xx-09Phạm Quang Tuyến ♂
xx-09Nguyễn Hoàng Hân ♀
xx-09Nguyễn văn Đạt ♂
xx-09Nguyễn Ngọc Hướng ♂
xx-09Nguyễn văn Nam (8 Mì)
xx-09Nguyễn Quốc Vương ♂
xx-09Lê Nguyễn Phúc Tín ♂
xx-09Nguyễn Hường (2 Hường)
xx-09Nguyễn Ngọc Hiền ♂
xx-09Nguyễn thị Lòng ♀
xx-09Nguyễn văn Luân ♂
xx-09Nguyễn văn Tuấn ♂
xx-09Nguyễn thị Liên ♀
xx-09Phan Hoàng Anh Quân ♂
xx-09Nguyễn văn Việt ♂
xx-09Phạm thị Lan ♀
xx-09Nguyễn văn Lâm ♂
xx-09Nguyễn thị Thu ♀
xx-09Phan Hoàng Quí Thương ♂
xx-09Nguyễn Duy ♂
xx-09Đoàn Nguyễn Quế Chi ♀
xx-09Nguyễn thị Thanh Nga ♀
xx-09Nguyễn Ngọc Thế ♂
xx-09Nguyễn thị Minh Trâm ♀
xx-09Nguyễn Viết Tình ♂
xx-09Nguyễn Duy Phương ♂
xx-09Nguyễn văn Đức ♂
xx-09Trần thị Vui ♀
xx-09Nguyễn thị Ngọc Phương ♀
xx-09Nguyễn Đình Phúc ♂
xx-09Phạm thị Cẩm Nhung ♀
xx-09Nguyễn Thành Đạt (Messi)
xx-09Nguyễn Quý Hùng ♂

tháng 8 ««       tháng 9       »» tháng 10