Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 10-12-2019

Sinh nhật

Phái 17 tháng 3
xx-12Nguyễn Trần Như Ý ♀
xx-12Nguyễn Huyền ♀
xx-12Nguyễn Nhật Minh ♂
xx-12Huỳnh thị Mỹ An ♀
xx-12Lê Xanh (Đức Thắng)
xx-12Nguyễn Thị Kim Huỳnh ♀
xx-12Võ văn Lực ♂
xx-12Lê Tấn Phát ♂
xx-12Phạm thị Kim Thuỷ ♀
xx-12Nguyễn Quang Hiển ♂
xx-12Trịnh Nguyễn Quỳnh Trang (Vy)
xx-12Nguyễn Trương Anh Tuấn ♂
xx-12Nguyễn Thành Long ♂
xx-12Phạm Tấn Phúc ♂
xx-12Võ Thảo Vy ♀
xx-12Nguyễn Trần Phương Nghi (Mi Su)
xx-12Nguyễn Đỗ Khánh Linh ♀
xx-12Nguyễn Đông Nhi ♀
xx-12Nguyễn văn Hữu ♂
xx-12Nguyễn thị Thu Kiều ♀
xx-12Huỳnh Minh Tài ♂
xx-12Huỳnh Minh Cường ♂
xx-12Võ thị Thanh Tình ♀
xx-12Lê thị Trinh ♀
xx-12Võ văn Qua ♂
xx-12Hà Mạnh Duy (Bin)
xx-12Trương Quốc Kiệt ♂
xx-12Nguyễn Hùng Anh (Noel)
xx-12Nguyễn thị Kim Hưng ♀
xx-12Trần Ngọc Ánh Dương (Na)
xx-12Nguyễn văn Phú ♂
xx-12Nguyễn Hiển ♂
xx-12Lâm Nguyễn Nhật Quyên ♀
xx-12Phạm thị Như Ý ♀
xx-12Đỗ thị Vân ♀
xx-12Nguyễn Đức Anh Tuấn ♂

Phái 11 tháng 3
xx-12Nguyễn thị Vân Anh ♀
xx-12Nguyễn thị Yến Ngân ♀
xx-12Trần Nguyễn Minh Châu ♀
xx-12Phan thị Xin ♀
xx-12Nguyễn Thành An ♂

Phái 18 tháng 3
xx-12Nguyễn văn Quang ♂
xx-12Lê thị Huệ ♀
xx-12Trịnh Thanh Tiến ♂
xx-12Nguyễn Ngọc Nam Ai ♂
xx-12Nguyễn văn Thanh ♂
xx-12Hoàng Trọng Thức ♂
xx-12Trần Như Hòa ♂
xx-12Nguyễn Hoàng phi ♂
xx-12Nguyễn Ngọc Gia Huy ♂
xx-12Kiều văn Thanh ♂
xx-12Võ văn Thiện Tín ♂
xx-12Dương Quốc Toàn (Còi)
xx-12Nguyễn Hoài Khánh ♂
xx-12Nguyễn thị Thúy Huệ (Út)
xx-12Nguyễn thị Thanh Thư ♀
xx-12Nguyễn thị Quỳnh Thư ♀
xx-12Nguyễn văn Trung ♂
xx-12Bùi Thu Thủy ♀
xx-12Lâm thị Bình ♀
xx-12Lê văn Tuấn ♂
xx-12Lê Phước Hùng ♂
xx-12Lê thị Muôn ♀
xx-12Nguyễn thị Kim Khương ♀
xx-12Lê Nguyễn Anh Khoa ♂
xx-12Lê thị Mai ♀
xx-12Lâm Nguyễn Nhật Quyên ♀
xx-12Nguyễn Trần Đăng Khoa ♂
xx-12Lâm văn Hai ♂
xx-12Nguyễn văn Huy ♂
xx-12Dương thị Ngọc Hằng ♀
xx-12Phạm Đức Hậu ♂
xx-12Nguyễn thị Nụ ♀
xx-12Nguyễn Thành Liêm ♂
xx-12Trần thị Dư ♀
xx-12Nguyễn Cao Đăng Khoa (Gấu)

Phái 29 tháng 3
xx-12Nguyễn văn Thịnh ♂
xx-12Phạm thị Diễm ♀
xx-12Phùng thị Lệ Nguyện ♀
xx-12Đỗ Thanh Phong ♂
xx-12Nguyễn Sô ♂
xx-12Võ thị Mỹ Dung ♀
xx-12Nguyễn văn Tấn ♂
xx-12Nguyễn thị Luận ♀
xx-12Nguyễn Mát ♂
xx-12Nguyễn thị Luyện ♀
xx-12Nguyễn Hiền Nghiêm ♂
xx-12Nguyễn thị Kim Trâm ♀
xx-12Nguyễn thị Tư ♀
xx-12Hồ thị Hồng Phượng ♀
xx-12Bùi thị Lan Hương ♀
xx-12Nguyễn Ngọc Đại ♂
xx-12Nguyễn văn Tuấn ♂
xx-12Nguyễn thị Mỹ Châu ♀
xx-12Trịnh thị Bia ♀
xx-12Nguyễn Thành Tâm ♂
xx-12Nguyễn văn Ảnh ♂
xx-12Nguyễn Thành Tài ♂
xx-12Nguyễn thị Mỹ Hạnh ♀
xx-12Nguyễn thị Huyền ♀
xx-12Nguyễn Thanh Quang ♂
xx-12Lê Nguyễn Phúc Uyên ♀
xx-12Nguyễn thị Vân Anh ♀
xx-12Nguyễn văn Cảm ♂
xx-12Phùng Quốc Huy ♂
xx-12Nguyễn Thành Công (Duy)
xx-12Nguyễn Chánh Hưng ♂
xx-12Nguyễn thị Trinh ♀
xx-12Phạm thị Thu Thảo ♀
xx-12Nguyễn Tấn ♂
xx-12Nguyễn thị Mỹ Linh ♀
xx-12Nguyễn Chí Thanh ♂
xx-12Ngô Tấn Hoàng ♂
xx-12Nguyễn văn Vỹ ♂
xx-12Ngô văn Quí ♂
xx-12Nguyễn Tuấn ♂
xx-12Lê thị Thanh Phương ♀
xx-12Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo ♀
xx-12Bùi Kiều ♂
xx-12Võ Minh Quân ♂
xx-12Nguyễn Phi Ba ♂
xx-12Nguyễn Cường ♂
xx-12Lê Chiều ♂
xx-12Bùi thị Nhàn ♀

tháng 11 ««       tháng 12       »» tháng 1