Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 23-09-2019

Ngày cưới

Phái 17 tháng 3
31-08Nguyễn Văn Long ♂ ch&   Nguyễn Thị Biền ♀
03-09Nguyễn thị Ngọc Mỹ ♀&   Đặng Minh Tâm ♂
15-09Nguyễn Trần Như Ý ♀&   .... Duy Hưng ♂

Phái 11 tháng 3
16-09Nguyễn Công Danh ♂&   Lê Thanh Vân ♀
18-09Nguyễn Duy Chí ♂&   Nguyễn thị Quế Chi ♀
30-09Nguyễn Thành An ♂&   Hoàng thị Thu Huệ ♀

Phái 18 tháng 3
01-09Nguyễn Quốc Vương ♂&   Nguyễn thị Sương ♀
09-09Nguyễn thị Cẩm Hồng ♀&   Võ văn Oanh ♂
19-09Nguyễn văn Hải ♂&   Nguyễn thị Mai Trinh ♀
26-09Châu Thúy Phượng ♀&   Nguyễn Ngọc Quý ♂
26-09Nguyễn văn Vinh ♂&   Võ thị Tám ♀

Phái 29 tháng 3
02-09Nguyễn văn Cảnh ♂&   Phượng ♀
05-09Nguyễn Anh Vũ ♂&   Phạm thị Hồng Quyên ♀
08-09Nguyễn Quốc Việt ♂&   Hồ thị Trinh ♀
16-09Nguyễn văn Tâm ♂ ch&   Đặng thị Kim Thúy ♀
16-09Nguyễn thị Ngọc Huyền ♀&   Nguyễn Minh Thuận ♂
21-09Nguyễn thị Liên ♀&   Lê Minh Vĩ ♂
21-09Nguyễn văn Đức ♂&   Nguyễn Hồng Nhi ♀
30-09Nguyễn thị Duyên ♀&   Lê văn Hưởng ♂

tháng 8 ««       tháng 9       »» tháng 10