Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 10-12-2019

Ngày cưới

Phái 17 tháng 3
30-11Võ văn Quân ♂&   Nguyễn thị An ♀
02-12Lê thị Thu Ba ♀&   Hồ Duy Khánh ♂
05-12Nguyễn Hửu Việt ♂&   Nguyễn Mai Lệ ♀
06-12Nguyễn thị Vân ♀&   Trần Thanh Tân ♂
06-12Trần văn Hậu ♂&   Phạm Tú Sương ♀
11-12Nguyễn Thanh Diệp ♂&   Lê thị Thúy Loan ♀
11-12Nguyễn Thị Lữ ♀&   Phạm Hành ♂
11-12Nguyễn Chính ♂ ch&   Trịnh thị Minh Út ♀
13-12Đỗ thị Thanh Truyền ♀&   Phạm Ngọc Tập ♂
21-12Lê Út ♂&   Nguyễn thị Hường ♀
23-12Nguyễn Thị Thúy Diễm ♀&   Mai Đình Nghĩa ♂
23-12Nguyễn thị Hồng Trang ♀&   Phạm Tuấn Dũng ♂
27-12Huỳnh thị Kim Nữ ♀&   Nguyễn văn Sang ♂
28-12Nguyễn Ngọc Thảo ♂&   Trần thị Thanh Bình ♀
28-12Nguyễn Thị Kim Huỳnh ♀&   Nguyễn Trường Phúc ♂
28-12Trần văn Vương ♂&   Bùi Phương ♀
29-12Đỗ thị Thắng ♀&   Nguyễn Lương ♂
30-12Ngô Thanh Việt ♂&   Đỗ Thanh Cẩm Nhung ♀
30-12Nguyễn Thành Lợi ♂&   Phạm thị Như Ý ♀
31-12Nguyễn Ngọc Sến ♂&   Trần thị Ngân ♀
31-12Nguyễn văn Nghĩa ♂&   Lê thị Thuý Hằng ♀

Phái 11 tháng 3
06-12Nguyễn thị Thu Diễm ♀&   Nguyễn Xuân Toàn ♂
17-12Nguyễn thị Thanh Phương ♀&   Vũ Quang Trung ♂
18-12Nguyễn Kim ♂&   Phan thị Xin ♀
19-12Nguyễn thị Lệ Thi ♀&   Phạm văn Linh ♂
27-12Nguyễn thị Hạnh ♀&   Trần Quang Lộc ♂

Phái 18 tháng 3
05-12Nguyễn văn Thảo ♂&   Nguyễn thị Phương Linh ♀
09-12Nguyễn thị Thúy Hiện ♀&   Lê văn Tuấn ♂
11-12Lâm văn Hai ♂&   Nguyễn thị Bích Hoa ♀
12-12Nguyễn thị Đây ♀&   Nguyễn Ngữ ♂
14-12Nguyễn Thái Sinh ♂&   Dương thị Lan ♀
21-12Nguyễn thị Hòa ♀&   Kiều văn Thanh ♂
22-12Nguyễn thị Cẩm Hà ♀&   Lê Phước Hùng ♂
24-12Nguyễn thị Ngọc Mi ♀&   .... văn Cường ♂
24-12Nguyễn Thái Sum ♂&   Phan thị Hải ♀
28-12Đoàn thị Mỹ Nga ♀&   Lê Xuân Thành ♂
29-12Nguyễn văn Chiến ♂&   Nguyễn thị Em ♀

Phái 29 tháng 3
03-12Nguyễn thị Tâm ♀&   Đinh Bạt Quân ♂
08-12Nguyễn Mười ♂&   Võ thị Trúc ♀
08-12Nguyễn Tấn ♂&   Phạm thị Nữ ♀
09-12Nguyễn Hửu Việt ♂&   Trần thị Anh Đào ♀
09-12Nguyễn Thành ♂&   Lệ thị Hồng Phước ♀
10-12Nguyễn thị Kim Sơn ♀&   ...... ♂
13-12Nguyễn Lang ♂&   Võ thị Bích Liên ♀
15-12Nguyễn Luân ♂&   Phùng thị Lệ Nguyện ♀
15-12Nguyễn Vũ Phong ♂&   Trần thị Thanh ♀
15-12Nguyễn thị Thu Hường ♀&   Đặng Ben ♂
16-12Nguyễn thị Diễm Ly ♀&   Lê văn Thanh ♂
17-12Nguyễn Mát ♂&   Nguyễn thị Tức ♀
18-12Nguyễn thị Hồng ♀&   Nguyễn Ngọc Thanh ♂
21-12Nguyễn Thanh Vương ♂&   Lê thị Thuý ♀
23-12Nguyễn Ngọc Trãi ♂&   Cao thị Bích Vân ♀
24-12Nguyễn Một ♂&   Trần thị Tuyết ♀
25-12Nguyễn Hửu Phong ♂&   Trần thị Thu Thủy ♀
25-12Phạm thị Bảng ♀&   Nguyễn Thanh Tùng ♂
26-12Nguyễn văn Thành ♂&   Huỳnh thị Thanh Uyển ♀
27-12Nguyễn văn Cảm ♂&   Võ thị Tuyết ♀
30-12Nguyễn Lắm ♂&   Phạm thị Tám ♀
30-12Nguyễn thị Kim Phượng ♀&   Dương Ngọc Kiệt ♂
31-12Nguyễn thị Trinh ♀&   Nguyễn Chánh Hưng ♂

tháng 11 ««       tháng 12       »» tháng 1