Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 21-01-2020

Ngày cưới

Phái 17 tháng 3
01-01Trần Quốc Trung ♂&   Nguyễn thị Thu Nga ♀
01-01Trần văn Hoàng ♂&   Lâm Thanh Xuân ♀
04-01Hồ văn Thân ♂&   Võ thị Thanh Tình ♀
04-01Nguyễn văn Hữu ♂&   Kiều Mỹ Linh ♀
06-01Nguyễn thị Kim Hưng ♀&   Trịnh Tính ♂
08-01Nguyễn văn Phú ♂&   Lê thị Ngọc Giàu ♀
10-01Nguyễn Đức Huân ♂&   Trương thị Thảo Diễm ♀
10-01Nguyễn Đỗ Phương Anh ♀&   Trần Thế Linh ♂
14-01Lê thị Tuyết Mai ♀&   Đặng Hữu Phúc ♂
14-01Nguyễn thị Ngọc Dung ♀&   Nguyễn Ngọc Thành ♂
14-01Nguyễn Văn Hạnh ♂&   Trương thị Diễm Huyền ♀
16-01Nguyễn Văn Thành ♂&   Đào Thị Kim Oanh ♀
16-01Nguyễn Thị Kim Ngọc ♀&   Tăng Cuối Xái ♂
17-01Nguyễn Thị Tuyết ♀&   Hà Văn Hoàng ♂
18-01Võ thị Thu Trúc ♀&   Nguyễn Hùng ♂
21-01Nguyễn văn Hùng ♂&   Trịnh thị Hồng Dung ♀
24-01Võ thị Thu Tiện ♀&   Lê Thanh Lâm ♂
25-01Trần Minh Hiếu ♂&   Phạm thị Kim Thuỷ ♀
27-01Nguyễn Văn Nhãn ♂&   Nguyễn Thị Quyên ♀
27-01Nguyễn Ngọc Bảo ♂&   Trần Lê Cẩm Vân ♀
27-01Phạm Thị Thu ♀&   Phạm Quyết ♂

Phái 11 tháng 3
13-01Nguyễn Anh Tuấn ♂&   Phan Thu Thảo ♀
21-01Nguyễn văn Duy ♂&   Trần Thị Nhẫn ♀
28-01Nguyễn Phúc ♂&   Trịnh thị Kim Hương ♀

Phái 18 tháng 3
01-01Nguyễn Châu Kỳ ♂&   Phan Ngọc ♀
03-01Lâm văn Thuận ♂&   Nguyễn thị Kim Hạnh ♀
04-01Nguyễn văn Thượt ♂&   Nguyễn thị Thiệp ♀
12-01Nguyễn thị Hường ♀&   Hoàng Trọng Thức ♂
13-01Nguyễn văn Hoài ♂&   Nguyễn thị Nụ ♀
15-01_Lê thị Mỹ Nữ ♀&   Đỗ Thanh Tú ♂
21-01Nguyễn thị Xị ♀&   Nguyễn Bỉnh Khiêm ♂
22-01Nguyễn thị Bé ♀&   Trịnh Thanh Tuấn ♂
24-01Nguyễn Phi Hiển ♂&   Chu thị Nhỵ ♀
25-01Nguyễn Thiện Huy ♂&   Nguyễn thị Xuân Thảo ♀

Phái 29 tháng 3
02-01Nguyễn văn Tấn ♂&   Nguyễn thị Oanh ♀
06-01Dương thị Thùy Linh ♀&   Trương Vĩnh Đặng ♂
16-01Nguyễn thị Hậu ♀&   Ngô văn Tân ♂
19-01Nguyễn thị Thanh Thúy ♀&   Huỳnh văn Cười ♂
19-01Nguyễn Thành Tâm ♂&   Phạm thị Thanh Loan ♀
21-01Nguyễn văn Anh ♂&   Đặng thị Kim ♀
27-01Nguyễn văn Huỳnh ♂&   Nguyễn thị Linh ♀
29-01Nguyễn Quốc Nam ♂&   Võ thị Hồng Quyến ♀

tháng 12 ««       tháng 1       »» tháng 2