Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 21-05-2019

Sinh nhật

Phái 17 tháng 3
xx-05Lê Khắc Nhật ♂
xx-05Nguyễn văn Lục ♂
xx-05Trương thị Liên (Lin)
xx-05Nguyễn Lơn ♂
xx-05Tăng Cuối Xái (Quí Tài)
xx-05Đỗ Thiện Chánh ♂
xx-05Nguyễn Trường Phúc ♂
xx-05Nguyễn Davis (Đăng Khoa)
xx-05Lê Thanh Lâm ♂
xx-05Nguyễn văn Nhĩ ♂
xx-05Nguyễn Ngọc Liêm ♂
xx-05Nguyễn Đức Nghiêm ♂
xx-05Phạm Ngọc Linh ♂
xx-05Lê thị Ngọc Giàu (Thanh Vân)
xx-05Nguyễn Ngọc Uyên Vy (bé ba)
xx-05Đặng Hồng Phúc ♂
xx-05Nguyễn Thị Kim Ngân ♀
xx-05Kiều Mỹ Linh ♀
xx-05Trần Thế Tâm ♂
xx-05Nguyễn Trường Vũ ♂
xx-05Nguyễn Dư (Hùng)
xx-05Nguyễn thị Vân ♀
xx-05Nguyễn Lê Gia Phát ♂
xx-05Lê thị Thu Ba ♀
xx-05Nguyễn thị Ngọc Thu ♀
xx-05Nguyễn thị Kim Cúc ♀

Phái 11 tháng 3
xx-05Nguyễn văn Minh Long ♂
xx-05Nguyễn thị Kim Thanh ♀
xx-05Nguyễn .... (Ben)
xx-05Trần Nguyễn Minh Kiệt ♂
xx-05Nguyễn Thanh Vân ♂
xx-05Trần thị Thanh Thuý ♀
xx-05Nguyễn Tuấn Kiệt (MiLo)
xx-05Nguyễn văn Quát ♂

Phái 18 tháng 3
xx-05Nguyễn Nhị (8 Nhị)
xx-05Nguyễn Hoàng Phước ♂
xx-05Bùi Đại Phúc ♂
xx-05Nguyễn thị Thúy Hào ♀
xx-05Nguyễn Đức Hùng ♂
xx-05Phạm thị Xuôi ♀
xx-05Huỳnh Công Dương ♂
xx-05Nguyễn thị Hường ♀
xx-05Nguyễn thị Mỹ Lệ ♀
xx-05Đoàn Minh Miên ♂
xx-05Nguyễn Thị Thanh (Bé)
xx-05Nguyễn văn Hân ♂
xx-05_Lê Thiên Hoàng ♂
xx-05Nguyễn thị Tuyết Sương (bé Tí, Susan)
xx-05Trịnh Thanh Tuấn ♂
xx-05Nguyễn Phi Hiển ♂
xx-05Nguyễn thị Kim Huệ ♀
xx-05_Lê Hữu Toàn ♂
xx-05Trần Như Thanh Bình ♂
xx-05Phan Tấn Liêm ♂
xx-05Đỗ Lê Gia Nguyễn ♂
xx-05Nguyễn thị Ngọc Kia ♀
xx-05Nguyễn thị Kỳ Duyên ♀

Phái 29 tháng 3
xx-05Nguyễn Hoàng Gia Phát ♂
xx-05Nguyễn Hửu Minh Khôi ♂
xx-05Nguyễn văn Pháp ♂
xx-05Nguyễn thị Ngọc Huyền ♀
xx-05Nguyễn Minh Tuấn ♂
xx-05Nguyễn Hửu Quyền ♂
xx-05Lê thị Tâm Đoan ♀
xx-05Phạm thị Phượng ♀
xx-05Ngô Bảo Châu ♀
xx-05Nguyễn thị Thanh Thảo ♀
xx-05Nguyễn thị Lệ ♀
xx-05Trịnh Lực (Mẹo)
xx-05Nguyễn thị Huyên ♀
xx-05Nguyễn Hửu Huy Hoàng ♂
xx-05Nguyễn Ngọc Uyên ♀
xx-05Nguyễn thị Dung ♀
xx-05Phạm thị Bích Đẹp ♀
xx-05Bùi Ngọc Thanh Tâm ♀
xx-05Lê thị Trinh ♀
xx-05Nguyễn thị Tâm ♀

tháng 4 ««       tháng 5       »» tháng 6