Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 21-05-2019

Ngày cưới

Phái 17 tháng 3
14-05Phan Nguyễn Thị Huyền ♀&   Sửu ♂
18-05Nguyễn Hửu Sở ♂&   Lê thị Bảy ♀
20-05Nguyễn Dư ♂&   Huỳnh thị Bảy ♀

Phái 11 tháng 3
01-05Nguyễn Lạc ♂&   Võ thị Hương ♀
01-05Nguyễn văn Linh ♂&   Huỳnh thị Thu Thủy ♀
12-05Trần Lộc Khoa ♂&   Nguyễn Đàm Bích Trâm ♀
19-05Nguyễn Duy Khánh ♂&   Lê Phương Hồng ♀
27-05Nguyễn văn Quát ♂&   Nguyễn thị Kim Thanh ♀

Phái 18 tháng 3
09-05Nguyễn Thanh Cường ♂&   Trần thị Của ♀
10-05Nguyễn văn Hồng ♂&   Bùi Thu Thủy ♀
14-05Nguyễn Thành Lưu ♂&   Đoàn Minh Anh ♀
15-05Nguyễn Đức Tân ♂&   Phan Vũ Thục Nguyên ♀
17-05Nguyễn thị Hằng ♀ ch&   Nguyễn Trọng Mỹ ♂
28-05Nguyễn thị Thúy Hồng ♀&   Trần Như Đức ♂

Phái 29 tháng 3
06-05Nguyễn Hiền Toàn ♂&   Nguyễn thị Luận ♀
11-05Phạm Tấn Vinh ♂&   Võ Kim Hoàn ♀
13-05Nguyễn văn Ly ♂&   Võ thị Hồng Hoa ♀
15-05Nguyễn Minh Hòa ♂&   Nguyễn thị Bich Thâm ♀
15-05Nguyễn thị Lệ Huyền ♀&   Lưu Vệt Hoàng ♂
16-05Nguyễn thị Kiều Mỹ ♀&   Phan Hoàng Quí Thương ♂
19-05Nguyễn thị Diệu My ♀&   Bùi Vĩnh Nam Trung ♂
27-05Ngô thị Phương ♀&   Nguyễn Minh Thương ♂
27-05Nguyễn Cường ♂&   Nguyễn thị Luyện ♀

tháng 4 ««       tháng 5       »» tháng 6