Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 22-08-2019

Sinh nhật

Phái 17 tháng 3
xx-08Trương Thuý Nhung ♀
xx-08Đào Duy Khang ♂
xx-08Huỳnh Minh Đạo ♂
xx-08Nguyễn thị Loan (Ty em)
xx-08Nguyễn văn Trọng ♂
xx-08Võ thị Bảo Ngọc ♀
xx-08Trần thị Quyên (út Quyên)
xx-08Trần Kim Ngọc Ánh (Mi)
xx-08Huỳnh Lê Bích Nguyệt ♀
xx-08Lê thị Thúy Loan ♀
xx-08Trần thị Như Trúc ♀
xx-08Nguyễn Trường Thịnh ♂
xx-08Đỗ Nhật Phúc (Bảo Bảo)
xx-08Nguyễn Đức Trung Kiên ♂
xx-08Trương thị Diễm Huyền ♀
xx-08Nguyễn Ngọc Bảo ♂
xx-08Nguyễn thị Tuyết Nga ♀
xx-08Nguyễn Hửu Việt ♂
xx-08Nguyễn Trịnh Quang Nhân ♂
xx-08Nguyễn Thiện Cảm ♂
xx-08Lâm Leeanne (Mỹ Thảo)
xx-08Nguyễn thị Ngọc Dung ♀
xx-08Võ Nguyễn Minh Trí (Phúc)
xx-08Nguyễn Thảo Anh (Kitty)
xx-08Phạm Quyết ♂
xx-08Trần thị Mai ♀
xx-08Võ văn Thiệp ♂
xx-08Mai Thị Phương Duyên ♀
xx-08Nguyễn Trần Bảo Ngọc ♀
xx-08Trần Lê Cẩm Vân (Thanh Trà)
xx-08Nguyễn Thị Biền ♀
xx-08Đỗ thị Ngọc Lan ♀
xx-08Nguyễn Andrew (Sang)
xx-08Nguyễn Đức Trí ♂
xx-08Nguyễn Văn Hạnh ♂
xx-08Nguyễn Trịnh Yến Như ♀
xx-08Võ thị Thảo Nhi ♀
xx-08Hồ Hoàng Gia ♂
xx-08Nguyễn thị Diễm Châu ♀

Phái 11 tháng 3
xx-08Nguyễn thị Yến Nga ♀
xx-08Trần thị Hóa ♀
xx-08Lê Phương Hồng ♀

Phái 18 tháng 3
xx-08Nguyễn thị Mỹ Lệ ♀
xx-08Châu Mộng Tuyền ♀
xx-08Nguyễn văn Tường ♂
xx-08Nguyễn Hứng ♂
xx-08Nguyễn văn Chiến (6 Luyến)
xx-08Nguyễn thị Thúy Nga ♀
xx-08Nguyễn thị Diễm Ly ♀
xx-08Nguyễn Phi Hiểu (Tí)
xx-08Nguyễn thị Thúy Hiện ♀
xx-08Phan Tấn Lâm ♂
xx-08Phan thị Trần Lê ♀
xx-08Nguyễn thị Đương (bà 7)
xx-08Nguyễn văn Thượt ♂
xx-08Nguyễn Thái Sum ♂
xx-08Trần Ngọc Phúc ♂
xx-08Võ văn Lộc ♂
xx-08Nguyễn thị Ánh Hường ♀
xx-08Nguyễn thị Hòa ♀
xx-08Nguyễn Dương Nhân ♂
xx-08Nguyễn thị Độ (Đạo)
xx-08Nguyễn văn Trí ♂
xx-08Lâm Nguyễn Bảo Linh ♀
xx-08Nguyễn thị Phương Linh ♀
xx-08Ngô thị Thỉnh ♀
xx-08_Lê văn Ninh ♂
xx-08Nguyễn văn Anh Tuấn ♂
xx-08Nguyễn thị Mỹ Dung ♀
xx-08Nguyễn thị Kim Luyến ♀
xx-08Võ văn Hà ♂
xx-08Nguyễn văn Thoảng ♂
xx-08Trần Như Kỳ ♂
xx-08Võ thị (Thanh Ngân)

Phái 29 tháng 3
xx-08Nguyễn thị Liên ♀
xx-08Nguyễn thị Hương ♀
xx-08Ngô Bảo An ♀
xx-08Vũ Hồng Sang ♂
xx-08Lê Thuỳ ♀
xx-08Nguyễn văn Cơ ♂
xx-08Nguyễn Minh Thuận ♂
xx-08Nguyễn văn Huỳnh ♂
xx-08Võ Quang Thái ♂
xx-08Nguyễn Lê Thanh Trọng ♂
xx-08Đỗ thị Huyền Trân ♀
xx-08Lê Nguyễn Minh Đạt ♂
xx-08Nguyễn thị Nữ ♀
xx-08Nguyễn thị Trang ♀
xx-08Nguyễn Duy Lâm ♂
xx-08Nguyễn thị Linh ♀
xx-08Nguyễn Hửu Việt ♂
xx-08Phan thị Châu ♀
xx-08Võ Minh Văn ♂
xx-08Phạm Tấn Điệp ♂
xx-08Nguyễn Ngọc Trãi ♂
xx-08Nguyễn Phước Thịnh ♂
xx-08Nguyễn Mười ♂
xx-08Nguyễn Lâm Gia Huy ♂
xx-08Nguyễn Trung Nguyên ♂
xx-08Nguyễn văn Thái ♂
xx-08Nguyễn Thuỳ Linh ♀
xx-08Nguyễn thị Cứng (Nhứt)
xx-08Nguyễn Lang ♂
xx-08Nguyễn Rõ ♂
xx-08Nguyễn Quốc Việt ♂
xx-08Trần thị Minh Giang ♀
xx-08Ngô thị Trang ♀
xx-08Nguyễn thị Thương ♀
xx-08Nguyễn Hửu Hảo ♂
xx-08Trần Ngọc Thành ♂
xx-08Nguyễn Minh Cảnh ♂
xx-08Nguyễn Thanh Trương ♂
xx-08Nguyễn Hửu Hiệp ♂
xx-08Võ thị Bích Liễu ♀
xx-08Đào Nguyễn Hoàng Thư ♀
xx-08Nguyễn thị Thu Hường ♀
xx-08Nguyễn thị Bich Thâm ♀
xx-08Nguyễn thị Phượng Liên ♀
xx-08Trần Lê An Nhi ♀
xx-08Nguyễn Nhật Đăng (Mun)
xx-08Nguyễn Thanh Tùng ♂
xx-08Nguyễn Hoàng Lệ Uyên ♀
xx-08Nguyễn thị Triều (Thu)
xx-08Nguyễn thị Thu Hà ♀
xx-08Nguyễn Ngọc Diệp Thảo ♀
xx-08Nguyễn Vũ Phong ♂
xx-08Bùi Ngọc Hưng ♂

tháng 7 ««       tháng 8       »» tháng 9