Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 20-06-2019

Sinh nhật

Phái 17 tháng 3
xx-06Trịnh thị Hồng Dung ♀
xx-06Nguyễn văn Hải ♂
xx-06Trần Nguyễn Nhật Hân ♀
xx-06Hồ văn Thân ♂
xx-06Phạm Xương ♂
xx-06Nguyễn Kiều Trí Dũng ♂
xx-06Võ thị Phụng ♀
xx-06Nguyễn Bình Khiêm ♂
xx-06Phạm Ngọc Tường Vy ♀
xx-06Nguyễn thị Út ♀
xx-06Nguyễn Văn Thông ♂
xx-06Nguyễn Văn Khắc Chương ♂
xx-06Phan Thanh Trung ♂
xx-06Phạm Ngọc Thiện ♂
xx-06Võ Thanh Huyền ♀
xx-06Nguyễn Toàn ♂
xx-06Huỳnh Minh Hùng (Tùng)
xx-06Huỳnh Hồ Hải Đăng ♂
xx-06Võ thị Thu Liễu ♀
xx-06Trần thị Dư ♀
xx-06Võ Bốn (Bốn)
xx-06Đỗ Ngọc Chữ (Chữ, Lâm)
xx-06Hồ thị Thúy Điệp ♀
xx-06Đỗ Lạc (Lang)
xx-06Nguyễn Đức Minh ♂
xx-06Huỳnh thị Tuyết Trinh ♀
xx-06Nguyễn Đăng Khôi (Number Tow)

Phái 11 tháng 3
xx-06Vũ Phương Uyên ♀
xx-06Nguyễn văn Linh ♂
xx-06Huỳnh thị Thu Thủy ♀
xx-06Nguyễn thị Tuyết Mai Phượng ♀
xx-06Phạm Văn Khải ♂
xx-06Trần Thị Nhẫn ♀
xx-06Huỳnh Tấn Hiệp ♂
xx-06Nguyễn thị Lệ Thi ♀
xx-06Nguyễn Trí Thuận ♂
xx-06Nguyễn thị Yến Nương ♀
xx-06Nguyễn thị Thùy Dương ♀
xx-06Trần Quang Lộc ♂

Phái 18 tháng 3
xx-06Nguyễn thị Hưởng ♀
xx-06Nguyễn văn Hiến ♂
xx-06Trần văn Trung ♂
xx-06Chế thị Lệ Hiền ♀
xx-06Lương Thành Long ♂
xx-06Nguyễn văn Tài ♂
xx-06Nguyễn thị Hằng Nga ♀
xx-06Nguyễn văn Thảnh ♂
xx-06Nguyễn Ngọc Minh Ngân ♀
xx-06Nguyễn văn Nguyên (7 Ca)
xx-06Nguyễn văn Chung (Tèo)
xx-06Nguyễn Thành Phương ♂
xx-06Nguyễn Thanh Cường (2 Cường)
xx-06Nguyễn Xì (9 Xì)
xx-06Nguyễn văn Đức ♂
xx-06Nguyễn Phi Hoàng Giang ♀
xx-06Nguyễn Như Ý ♂
xx-06Nguyễn Phan Uy Vũ ♂
xx-06Nguyễn văn Hửu Lộc ♂
xx-06Nguyễn thị Trâm Anh ♀
xx-06Trần Xuân Phú ♂
xx-06Nguyễn Đức Việt ♂
xx-06Huỳnh thị Yến Khuyên ♀
xx-06Nguyễn Đức Tân ♂
xx-06Võ thị Thanh Trúc ♀
xx-06Nguyễn thị Yến ♀
xx-06Tô Nhất Nam ♂

Phái 29 tháng 3
xx-06Nguyễn thị Ngọc Nhi ♀
xx-06Phạm Tấn Đức ♂
xx-06Nguyễn Minh Phú ♂
xx-06Nguyễn Hiền Thanh ♀
xx-06Nguyễn Minh Triết ♂
xx-06Nguyễn thị Kim Phượng ♀
xx-06Bùi Thế Thịnh ♂
xx-06Nguyễn văn Quốc ♂
xx-06Nguyễn Phước Tín ♂
xx-06Nguyễn thị Thúy Ngân ♀
xx-06Nguyễn Thành ♂
xx-06Lê thị Bảng (Bảy)
xx-06Nguyễn thị Bích Thảo (Suri)
xx-06Trần Nguyễn Phú Quí ♂
xx-06Nguyễn Thái Nhã Ân ♀
xx-06Phạm thị Nữ ♀
xx-06Lê văn Lễ ♂
xx-06Nguyễn thị Hồng Vân ♀
xx-06Bùi văn Lâm (9 Lớn)
xx-06Nguyễn văn Bình ♂
xx-06Nguyễn văn Đào ♂
xx-06Lê thị Ái ♀
xx-06Nguyễn Hiền Toàn ♂
xx-06Cao thị Bích Vân ♀
xx-06Nguyễn Hoàng Thanh Huy ♂
xx-06Nguyễn Nhật Khanh ♂
xx-06Trần Nguyễn Phú Quốc ♂
xx-06Nguyễn Thái Đăng Khôi ♂
xx-06Lê văn Hưởng ♂
xx-06Bùi thị Hồng Vân ♀
xx-06Ngô Lê Sang ♂
xx-06Phạm Tấn Tươi ♂
xx-06Trần thị Kiều Diệp ♀
xx-06Huỳnh Kim Đảm ♂
xx-06Nguyễn Anh Vũ ♂
xx-06Nguyễn thị Lộc ♀
xx-06Nguyễn văn Đạt ♂
xx-06Nguyễn Thái Thiên Ân ♀
xx-06Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi ♀
xx-06Nguyễn Hiền Loan ♀
xx-06.... Tuấn Kiệt ♂
xx-06Huỳnh ... (Na)
xx-06Võ thị Trúc ♀
xx-06Nguyễn Quốc Vũ ♂
xx-06Nguyễn Thanh Xuân ♂
xx-06Nguyễn Hùng (9 Hùng)
xx-06Nguyễn thị Ngọc Yến ♀
xx-06Nguyễn Ngọc Phương Ngân ♀
xx-06Nguyễn thị Bích Thư ♀
xx-06Lê thị Diễm ♀

tháng 5 ««       tháng 6       »» tháng 7