Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 20-06-2019

Ngày cưới

Phái 17 tháng 3
01-06Huỳnh Quang Dũng ♂&   Hồ Trần Hoàng Yên ♀
04-06Nguyễn văn Thuận ♂&   Võ thị Lòng ♀
04-06Nguyễn Thành Luân ♂&   Phạm thị Kiều Huyên ♀
05-06Lê Xanh ♂&   Huỳnh thị Bích Phương ♀
06-06Nguyễn Song Hào ♂&   Võ Thị Kim Ánh ♀
08-06Huỳnh thị Mỹ An ♀&   Huỳnh Gia Kiên ♂
12-06Nguyễn Phillip ♂&   Lâm Leeanne ♀
20-06Nguyễn văn Trắc ♂&   Lê Thị Lo ♀
21-06Nguyễn Đức Tri ♂&   Trần thị Quyên ♀

Phái 18 tháng 3
31-05Nguyễn văn Tha ♂&   Võ thị Mực ♀
18-06Châu Tuấn Tú ♂&   Trần thị Tuyết Ái ♀
19-06Nguyễn Hà ♂&   Đinh thị Yến Lan ♀

Phái 29 tháng 3
31-05Nguyễn văn Tuấn ♂&   Nguyễn thị Phương ♀
14-06Nguyễn văn Hiển ♂&   Trần thị Anh Thư ♀
16-06Nguyễn thị Hạnh ♀&   Nguyễn văn Nam ♂
20-06Bùi văn Lâm ♂&   Trịnh thị Bia ♀
22-06Nguyễn Hùng ♂&   Huỳnh thị Tịnh ♀
26-06Bùi Thừa ♂&   Trịnh Thị Bích Liên ♀

tháng 5 ««       tháng 6       »» tháng 7