Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 12-11-2019

Sinh nhật

Phái 17 tháng 3
xx-11Nguyễn Thiêng ♂
xx-11Đỗ thị Thắng ♀
xx-11Nguyễn thị Bích ♀
xx-11Nguyễn thị Kim Phượng ♀
xx-11Nguyễn Trịnh Yến Nhi ♀
xx-11Nguyễn Trần Bảo Khang ♂
xx-11Nguyễn Văn Hùng ♂
xx-11Nguyễn Thị Thúy Diễm ♀
xx-11Lê Nguyễn Phúc Hậu (cu Bo)
xx-11Hồ Như Quang ♂
xx-11Võ Sáng ♂
xx-11Trần thị Tuyết ♀
xx-11Lê Tấn Tiến ♂
xx-11Lê Nguyễn Bảo Trinh ♀
xx-11Nguyễn Thị Kim Khanh ♀
xx-11Nguyễn Đăng Khoa (Number One)
xx-11Võ thị Thảo Linh ♀
xx-11Trần Huân Chương ♂
xx-11Phạm Ngọc Tập ♂
xx-11Nguyễn Lê thị Thúy Tùng ♀
xx-11Phạm Ngọc Hải ♂
xx-11Hoàng Đức Long ♂
xx-11Đỗ thị Ngọc Nhi ♀
xx-11Nguyễn Ngọc Phương Trà (Chút)
xx-11Võ Thanh Thuận ♂
xx-11Nguyễn Quang Vinh ♂
xx-11Võ thị Kim Loan (Kim)
xx-11Trần thị Oanh (An)
xx-11Nguyễn Mỹ Duyên ♀
xx-11Huỳnh Quang Thanh ♂
xx-11Trần thị Thanh Bình ♀
xx-11Nguyễn Thanh Trúc ♀
xx-11Nguyễn Brandon (Vinh)
xx-11Nguyễn Đào Trâm Anh ♀
xx-11Lê thị Thuý Hằng ♀

Phái 11 tháng 3
xx-11Nguyễn Quốc Triệu ♂
xx-11Nguyễn Anh Tuấn ♂
xx-11Nguyễn thị Bé Thu ♀
xx-11Nguyễn thị Thu Luận ♀
xx-11Nguyễn văn Việt ♂
xx-11Nguyễn thị Tuyết Mai ♀
xx-11Nguyễn Thanh Cường ♂
xx-11Nguyễn thị Xuân Sang ♀
xx-11Hoàng thị Thu Huệ ♀
xx-11Trần Quang Hiếu ♂

Phái 18 tháng 3
xx-11Trần Như Hải ♂
xx-11Nguyễn Thành Được ♂
xx-11Lâm Nguyễn Sơn Giang ♀
xx-11Dương văn Tiến ♂
xx-11Nguyễn Huy Vũ ♂
xx-11Nguyễn Thiện Hoàn ♀
xx-11.... Gia Uy ♂
xx-11Nguyễn Trần Gia Bảo ♂
xx-11Ngô thị Minh ♀
xx-11Nguyễn thị Liên ♀
xx-11Nguyễn văn Hồng ♂
xx-11Nguyễn thị Yến Nhi ♀
xx-11Võ Tuấn Hoàng ♂
xx-11Phan văn Hiếu ♂
xx-11Lâm Nguyễn Hải Lâm ♂
xx-11Nguyễn thị Thanh Huyền ♀
xx-11Nguyễn Quốc Huỳnh ♂
xx-11Nguyễn thị Đây ♀
xx-11Nguyễn thị Kim Ngà ♀
xx-11Nguyễn thị Mai Trinh ♀
xx-11Nguyễn thị Lan ♀
xx-11Nguyễn Phú Cường ♂
xx-11Nguyễn Trọng Hiếu ♂
xx-11Lê thị Sáng ♀
xx-11Nguyễn Thành Long ♂

Phái 29 tháng 3
xx-11Nguyễn thị Kim Phượng ♀
xx-11Nguyễn Ngọc Tâm Đan ♀
xx-11Phạm Khuôn Dẫn ♂
xx-11Ngô lê Gia Hân ♀
xx-11Dương Ngọc Hồng Hiệp ♀
xx-11Lê Nguyễn Minh Hoàng ♂
xx-11Nguyễn thị Thu Huyền ♀
xx-11Nguyễn Ngọc Đông ♂
xx-11Nguyễn thị Luyến ♀
xx-11Nguyễn Viết Lục ♂
xx-11Phạm thị Bảng ♀
xx-11Ngô Tấn Phụng ♂
xx-11Nguyễn văn Hà ♂
xx-11Nguyễn thị Thanh Thúy ♀
xx-11Nguyễn thị Liên (Một)
xx-11Nguyễn văn Hiếu ♂
xx-11Nguyễn Vũ Anh Kiệt ♂
xx-11Phạm thị Tú ♀
xx-11Nguyễn thị Tường Vy ♀
xx-11Nguyễn Quốc Nam ♂
xx-11Nguyễn Xuân Phương ♂
xx-11Nguyễn Ngọc Diệp ♂
xx-11Trần thị Hải ♀
xx-11Hồ thị Trinh ♀
xx-11Đỗ Chính ♂
xx-11Trịnh văn Như ♂
xx-11Nguyễn thị Kiều Trinh ♀
xx-11Phạm thị Hồng Quyên ♀
xx-11Lê thị Kim Liên ♀
xx-11Phạm Tấn Kẽm ♂
xx-11Lê Thanh Tuấn ♂
xx-11Nguyễn thị Thu Ngân ♀
xx-11Nguyễn Thanh Tiểu My ♀
xx-11Vũ Quốc Nhàn ♂
xx-11Bùi Thảo Uyên ♀

tháng 10 ««       tháng 11       »» tháng 12