Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 20-03-2019

Sinh nhật

Phái 17 tháng 3
xx-03Nguyễn Tiếng Lực (Phát)
xx-03Nguyễn Thị Tý (Tý)
xx-03Phan Nguyễn Thị Huyền (bé Hai)
xx-03Hồ thị Thị ♀
xx-03Lê thị Mi (Xương)
xx-03Võ Hồng Cường ♂
xx-03Phạm thị Minh Tâm ♀
xx-03Võ Thanh Quý ♂
xx-03Lê thị Trà My ♀
xx-03Nguyễn Trịnh Minh Hằng (Trân Trân)
xx-03Lý thị Hà ♀
xx-03Trần văn Miên (3 Phấn)
xx-03Nguyễn Bình Minh ♂
xx-03Nguyễn Jason (Đạt)
xx-03Hồ Gia Phúc ♂
xx-03Nguyễn văn Vân ♂
xx-03Phạm Ngọc Hậu ♂
xx-03Phan Thanh Sơn ♂
xx-03Trần thị Kim Lệ (Hiền)
xx-03Nguyễn Ngọc Thảo ♂
xx-03Trần văn Hoàng (Bé)
xx-03Phạm thị Hào ♀
xx-03Nguyễn Ngọc Quốc ♂
xx-03Đỗ thị Ngọc Hoa (Diệu)
xx-03Nguyễn Văn Nhãn ♂
xx-03Nguyễn Đặng Gia Hân (Mi Ca)
xx-03Nguyễn Thị Tâm ♀
xx-03Nguyễn thị Huyền Khương ♀
xx-03Lê thị Thuỳ Trang ♀

Phái 11 tháng 3
xx-03Trung Hiếu ♂
xx-03Nguyễn thị Hạnh ♀
xx-03Nguyễn thị Bích Thảo ♀
xx-03Nguyễn Ngọc Huyền Trâm ♀
xx-03Nguyễn thị Thùy Duyên ♀
xx-03Nguyễn Công Danh ♂
xx-03Nguyễn Xuân Toàn ♂
xx-03Võ thị Bích Tự ♀

Phái 18 tháng 3
xx-03Nguyễn văn Huân ♂
xx-03Kiều văn Viên ♂
xx-03Nguyễn văn Bình (Bình đen)
xx-03Nguyễn thị Ngọc Mi ♀
xx-03Lê Minh Vĩnh ♂
xx-03Nguyễn thị Mỹ Quyên ♀
xx-03Trần Như Hy ♂
xx-03Nguyễn văn Thảo ♂
xx-03Phạm thị Hồng Hoa ♀
xx-03Trần Xuân Phán ♂
xx-03Nguyễn Thành Lưu ♂
xx-03Cao Nhật Nam ♂
xx-03Trương Quốc Thịnh ♂
xx-03Thế Vinh ♂
xx-03Lâm thị Ngọc Huyền ♀
xx-03Nguyễn Hửu Hoàng Nam ♂
xx-03Nguyễn Phước Khang ♂
xx-03Trần Xuân Lộc ♂
xx-03Nguyễn Huỳnh Mai Xuân Lộc ♀
xx-03Nguyễn thị Thanh Thuý ♀
xx-03Nguyễn thị Thúy Huyền ♀
xx-03Lương Thành Phước ♂
xx-03Nguyễn Phi Hoàng Lan ♀
xx-03Bùi Bình Minh ♂
xx-03Nguyễn Chí Thiện ♂
xx-03Trần thị Tịnh ♀
xx-03Lê Nguyễn Hà Vy ♀
xx-03Nguyễn thị Thiệp ♀
xx-03Trần thị Thu Hà ♀
xx-03Nguyễn thị Kim Anh ♀
xx-03Trịnh Minh Thư ♀
xx-03Bùi văn Ninh ♂
xx-03Trần thị Vũ Yến ♀

Phái 29 tháng 3
xx-03Trần Đức Quỳ ♂
xx-03Nguyễn thị Quốc Phương ♀
xx-03Nguyễn thị Diễm Ly ♀
xx-03Lê văn Thành ♂
xx-03Ngô Nguyễn Gia Huy ♂
xx-03Nguyễn thị Kiều Mỹ ♀
xx-03Đoàn Hữu Nghĩa ♂
xx-03Nguyễn Tiện (Lợi)
xx-03Đặng thị Kim Thúy ♀
xx-03Nguyễn Xuân Lộc ♂
xx-03Nguyễn Xanh ♂
xx-03Nguyễn Minh Phát ♂
xx-03Ngô Anh Khoa ♂
xx-03Bùi Ngọc Sang ♂
xx-03Nguyễn Minh Nghĩa ♂
xx-03Phạm Đặng Thu Thảo ♀
xx-03Lê văn Cung ♂
xx-03Trần thị Gia Hân ♀
xx-03Phạm Đặng Trung Nguyên ♂
xx-03Nguyễn Lắm ♂
xx-03Nguyễn Ngọc Kha ♂
xx-03Nguyễn thị Diễm ♀
xx-03Lê Phi Sơn ♂
xx-03Lê thị Dung ♀
xx-03Nguyễn thị Diệu My ♀
xx-03Trần thị Thanh ♀
xx-03Trần Lê Đăng Khoa ♂
xx-03Nguyễn Đức Lộc ♂
xx-03Nguyễn Ngọc Nghĩa ♂
xx-03Lê thị Nhuận ♀
xx-03Nguyễn Đức Gia Bảo ♂
xx-03Nguyễn thị Mai ♀
xx-03Lê thị Thanh Huyền ♀
xx-03Ngô Quốc An (Bo)
xx-03Trịnh thị Xuân Hương ♀
xx-03Dương Ngọc Thái ♂

tháng 2 ««       tháng 3       »» tháng 4