Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 22-08-2019

Ngày cưới

Phái 17 tháng 3
02-08Võ Thanh Tặng ♂&   Lê thị Thuỳ Trang ♀
06-08Nguyễn thị Thu Kiều ♀&   Lâm Hồng Nhật ♂
11-08Nguyễn Thị Tình ♀&   Nguyễn Ngô Quý Tuấn ♂
30-08Nguyễn văn Hải ♂&   Lý thị Hà ♀

Phái 11 tháng 3
20-08Nguyễn Lâm ♂&   Hồ thị Bê ♀

Phái 18 tháng 3
03-08Nguyễn Dần ♂&   Trần thị Dư ♀
04-08Kiều thị Vân ♀&   Nguyễn Hửu Hoàng Nam ♂
06-08Lâm Hồng Nhật ♂&   Nguyễn thị Thu Kiều ♀
16-08Nguyễn văn Huy ♂&   Phạm thị Mỹ Chi ♀

Phái 29 tháng 3
01-08Nguyễn thị Viên ♀&   Nguyễn Hưng Lâm ♂
12-08Lê Thị Nương ♀&   Trần Thanh Hiền ♂
13-08Nguyễn văn Tánh ♂&   Lê thị Phước ♀
16-08Nguyễn Rõ ♂&   Nguyễn thị Chín ♀
17-08Nguyễn thị Hồng ♀&   Nguyễn Chút ♂
21-08Nguyễn thị Kim Chi ♀&   Đào Công Cường ♂
21-08Nguyễn thị Búp ♀&   Cao Rê ♂
31-08Nguyễn văn Giỏi ♂&   Nguyễn thị Chút ♀

tháng 7 ««       tháng 8       »» tháng 9