Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 18-07-2019

Sinh nhật

Phái 17 tháng 3
xx-07Lê Thành Trung ♂
xx-07Nguyễn Thanh Diệp (Út)
xx-07Nguyễn Thành Được ♂
xx-07Nguyễn Văn Thành ♂
xx-07Trần Phạm Anh Khoa ♂
xx-07Nguyễn Trần Bảo Ngọc ♀
xx-07Lê thị Bích Ngà ♀
xx-07Nguyễn Anh Kiệt ♂
xx-07Trịnh thị Thuỳ ♀
xx-07Lê Bá Phước (Bi)
xx-07Võ Nguyễn Quế Trâm (Ngân)
xx-07Nguyễn Thành Lợi ♂
xx-07Nguyễn Thị Tình ♀
xx-07Huỳnh Phạm Đăng Khoa ♂
xx-07Nguyễn Trần văn Thống ♂
xx-07Nguyễn Hoàng ♂
xx-07Nguyễn thị Mỹ Trang ♀
xx-07Nguyễn Khánh Huyền ♀
xx-07Nguyễn Ngọc Dung Anh (Bé Nhi)
xx-07Đào Nguyễn Khánh Vân ♀
xx-07Trương thị Mơ ♀
xx-07Trần văn Vương ♂
xx-07Trần thị Kim Cương ♀
xx-07Võ thị Thu Tiện ♀
xx-07Nguyễn Thị Hiệp ♀

Phái 11 tháng 3
xx-07Hồ thị Bê ♀
xx-07Trần Trí Nhân ♂
xx-07Nguyễn văn Danh ♂
xx-07Nguyễn văn Dũng (Bin)
xx-07Nguyễn Duy Khánh ♂
xx-07Nguyễn Trần Gia Bảo ♂
xx-07Nguyễn Đàm Bích Trâm ♀

Phái 18 tháng 3
xx-07Nguyễn thị Khánh Hòa ♀
xx-07Nguyễn thị Khánh An ♀
xx-07Nguyễn văn Thơi ♂
xx-07Nguyễn thị Thu Thủy (Chút)
xx-07Trần thị Bông ♀
xx-07Nguyễn Kiều Trúc Ly ♀
xx-07Nguyễn Ngọc Lâm Nhi ♀
xx-07Đoàn Minh Anh ♀
xx-07Nguyễn văn Tuấn Kiệt ♂
xx-07Nguyễn văn Tấn ♂
xx-07Nguyễn Trọng Mỹ ♂
xx-07Huỳnh Vũ Phong ♂
xx-07Châu Thùy Quyên ♀
xx-07Nguyễn thị Thủy ♀
xx-07Lê Minh Tân ♂
xx-07Nguyễn Thục Hân ♀
xx-07Nguyễn thị Tình ♀
xx-07Nguyễn thị Nhung ♀
xx-07Nguyễn Dần (9 Dần)
xx-07Nguyễn Châu Phú ♂
xx-07Nguyễn Đức Hòa ♂

Phái 29 tháng 3
xx-07Lê thị Hiệp ♀
xx-07Lê văn Ngọc ♂
xx-07Nguyễn Thái Bình (Ku Gấu)
xx-07Nguyễn Ngọc Trà My ♀
xx-07Đinh Phúc Khang (Bắp)
xx-07Nguyễn Hưng Phát ♂
xx-07Lê thị Phước ♀
xx-07Nguyễn thị Mỹ Hạnh ♀
xx-07Nguyễn văn Thành ♂
xx-07Nguyễn thị Hồng ♀
xx-07Nguyễn Hửu Nghĩa ♂
xx-07Phạm thị Huệ ♀
xx-07Nguyễn thị Thúy Vân ♀
xx-07Lê văn Thanh ♂
xx-07Nguyễn thị Thùy Dung ♀
xx-07Nguyễn Công Huy Hiệp ♂
xx-07Nguyễn Trà Giang ♀
xx-07Nguyễn thị Chút ♀
xx-07Nguyễn Ngọc Kiều Trâm ♀
xx-07Phan thị Lá ♀
xx-07Lê Thuỷ Thái ♀
xx-07Nguyễn thị Ngọc Lài ♀
xx-07Nguyễn văn Hùng ♂
xx-07Đinh Bạt Quân ♂
xx-07Nguyễn thị Nương ♀
xx-07Nguyễn Thanh Thiêng ♂
xx-07Dương thị Thùy Linh ♀

tháng 6 ««       tháng 7       »» tháng 8