Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 14-10-2019

Ngày cưới

Phái 17 tháng 3
01-10Nguyễn Ngọc Lõi ♂&   Trần thị Kim Cương ♀
14-10Phạm Ngọc Thiện ♂&   Trần thị Oanh ♀
20-10Nguyễn thị Liêu ♀&   Nguyễn Anh Tuấn ♂
24-10Nguyễn Văn Thông ♂&   Đặng thị Ly ♀
26-10Đỗ Thiện Chánh ♂&   Nguyễn thị Bích ♀
28-10Huỳnh Minh Cường ♂&   Lê thị Bích Ngà ♀
30-10Đỗ thị Kim Vy ♀&   Trần Huân Chương ♂

Phái 11 tháng 3
01-10Nguyễn thị Kiệm ♀&   Huỳnh Quang Tông ♂
25-10Nguyễn Bảy ♂&   Nguyễn thị Xưa ♀

Phái 18 tháng 3
09-10Dương văn Tuyền ♂&   Lâm thị Ngọc Huyền ♀
10-10_Bùi thị Yến Lan ♀&   Huỳnh Công Dương ♂
16-10Nguyễn Chương ♂ ch&   Nguyễn thị Lan ♀
16-10Nguyễn văn Gương ♂&   Phạm thị Xuôi ♀
18-10Dương thị Ngọc Hằng ♀&   Phan văn Hiếu ♂
19-10Nguyễn văn Bình ♂&   Nguyễn thị Tài ♀
20-10Châu Thanh Tuyền ♀&   Thế Vinh ♂
24-10Nguyễn thị Mỹ Dung ♀&   Nguyễn Thành Phương ♂
26-10Nguyễn thị Kim Anh ♀&   Nguyễn Đăng Khoa ♂
31-10Trần thị Vũ Yến ♀&   Bùi văn Ninh ♂

Phái 29 tháng 3
01-10Nguyễn thị Liên ♀&   Võ Minh Văn ♂
05-10Nguyễn thị Việt Trinh ♀&   Nguyễn Minh Quyền ♂
08-10Nguyễn thị Hồng Vân ♀&   Phạm Tấn Đức ♂
12-10Nguyễn thị Huyền ♀&   Đỗ Chính ♂
15-10Trần thị Kiều ♀&   Trịnh văn Tỉnh ♂
17-10Nguyễn Tắm ♂&   Phạm thị Huệ ♀
17-10Nguyễn văn Quân ♂&   Nguyễn thị Thu ♀
20-10Nguyễn văn Cần ♂&   Phạm thị Thu Thảo ♀
21-10Nguyễn Thanh Quang ♂&   .... Oanh ♀
28-10Nguyễn văn Đạt ♂&   Nguyễn thị Mỹ Lệ ♀
30-10Nguyễn thị Luyến ♀&   Lê văn Cung ♂
31-10Nguyễn văn Lợi ♂&   Trần thị Phượng ♀

tháng 9 ««       tháng 10       »» tháng 11