Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 21-02-2020

Ngày cưới

Phái 17 tháng 3
15-02Trần thị Kim Nga ♀&   Nguyễn Nhật Minh ♂
15-02Huỳnh Minh Đạo ♂&   Võ thị Lâm ♀
16-02Nguyễn văn Lục ♂&   Phạm thị Hào ♀
27-02Hồ thị Thúy Điệp ♀&   Nguyễn Minh Thắng ♂

Phái 11 tháng 3
12-02Nguyễn thị Thanh Hoài ♀&   Nguyễn Thường Thành ♂
24-02Nguyễn Thái ♂&   Trần thị Trợ ♀

Phái 18 tháng 3
01-02Nguyễn văn Thoảng ♂&   Chế thị Lệ Hiền ♀
11-02Nguyễn Quốc Huỳnh ♂&   Đông Thương ♀
11-02Nguyễn văn Hiến ♂&   Ngô thị Minh ♀
20-02Nguyễn văn Nguyên ♂&   Nguyễn thị Luyến ♀
25-02Cao Mỵ Nương ♀&   Phạm Ngọc Hiếu ♂
26-02Nguyễn văn Sơn ♂&   Dương thị Hương ♀

Phái 29 tháng 3
01-02Trần thị Kiều Diệp ♀&   Nguyễn văn Việt ♂
08-02Nguyễn Xanh ♂&   Trần thị Thu Hà ♀
11-02Nguyễn Như Hải ♂&   Lê thị Dung ♀
23-02Nguyễn Thanh Xuân ♂&   Phan thị Châu ♀
28-02Nguyễn thị Hương ♀&   Dương Đệ ♂

tháng 1 ««       tháng 2       »» tháng 3