Gia phả tộc Nguyễn
    Họ và têncmnd   (ta)   
Trần thị Thiểm ♀79 tuổi (80)
Nguyễn thị Tài ♀79 tuổi (80)
Nguyễn thị Độ (Đạo)81 tuổi (80)
Lê văn Lương ♂79 tuổi (80)
Nguyễn thị Điền (Đồng)79 tuổi (80)
Võ Sóc (Sinh)79 tuổi (80)
Hoàng thị Gái ♀79 tuổi (80)
Nguyễn thị Hiền (Triên)79 tuổi (80)
Nguyễn Sang (7 Sang)79 tuổi (80)
Bùi thị Nông ♀79 tuổi (80)
Nguyễn văn Tha (8 Tha)79 tuổi (80)
Nguyễn Lạc (10 Lạc)78 tuổi (79)
Nguyễn văn An (Bích)78 tuổi (79)
Trần thị Len ♀78 tuổi (79)
Nguyễn thị Lâm ♀78 tuổi (79)
Phạm thị Nghiêm ♀78 tuổi (79)
Võ thị Út ♀78 tuổi (79)
Nguyễn thị Đương (bà 7)75 tuổi (78)
Võ thị Thâu (2 Thâu)77 tuổi (78)
Nguyễn thị Nối ♀77 tuổi (78)
Nguyễn Bôn (5 Bài)77 tuổi (78)
Nguyễn thị Tám (Sinh)76 tuổi (77)
Dương thị Kim (2 Yên)76 tuổi (77)
Nguyễn Lịa (Lía)76 tuổi (77)
Võ thị Hương ♀76 tuổi (77)
Nguyễn Thoả ♂76 tuổi (77)
Phạm thị Cảm ♀76 tuổi (77)
_Lê văn Trị ♂75 tuổi (76)
Nguyễn văn Phúc (3 Sung)76 tuổi (76)
Nguyễn Lơn ♂75 tuổi (76)
Ngô thị Thỉnh ♀75 tuổi (76)
Nguyễn văn Bá (5 Bá)75 tuổi (76)
Trần thị Dung ♀75 tuổi (76)
Nguyễn văn Đặng ♂75 tuổi (76)
Võ Nguỳ ♂75 tuổi (76)
Trần Hoà ♂75 tuổi (76)
Nguyễn Tiếng Lực (Phát)74 tuổi (76)
Nguyễn thị Điền ♀74 tuổi (75)
Đặng thị Dư ♀74 tuổi (75)
Phạm thị Thinh (Nghề)74 tuổi (75)
Nguyễn thị Bảy ♀74 tuổi (75)
Nguyễn văn Chiến (6 Luyến)80 tuổi (75)
Võ thị Quyễn ♀74 tuổi (75)
Nguyễn thị Lệ (8 Lệ)74 tuổi (75)
Lê thị Bảng (Bảy)73 tuổi (74)
Phạm Xương ♂74 tuổi (74)
Võ thị Thưởng ♀73 tuổi (74)
Phạm thị Châu ♀73 tuổi (74)
Trần thị Ba (Thím 6)73 tuổi (74)
Đoàn thị Năm (Chữ)73 tuổi (74)
Nguyễn Thị Tý (Tý)73 tuổi (74)
Phạm thị Thanh ♀73 tuổi (74)
Nguyễn Ngữ ♂73 tuổi (74)
Trần thị Hồng (4 Mực)73 tuổi (74)
Nguyễn thị Hoa ♀73 tuổi (74)
Nguyễn thị Em ♀73 tuổi (74)
Nguyễn Nhị (8 Nhị)72 tuổi (73)
Nguyễn Sáu ♂71 tuổi (73)
Nguyễn thị Nhị (8 Nhị)72 tuổi (73)
Võ thị Mực ♀71 tuổi (72)
Hồ thị Thể ♀71 tuổi (72)
Nguyễn Chút ♂71 tuổi (72)
Phạm thị Cúc ♀71 tuổi (72)
Dương Đức Thương ♂71 tuổi (72)
Võ Sáng ♂71 tuổi (72)
Nguyễn Một ♂72 tuổi (72)
Nguyễn Văn Tùng ♂70 tuổi (71)
Nguyễn văn Duy (Quốc)67 tuổi (71)
Phạm thị Nguyệt ♀75 tuổi (71)
_Lê thị Mảnh ♀70 tuổi (71)
Nguyễn thị Phát ♀70 tuổi (71)
Trương thị Liên (Lin)70 tuổi (71)
Nguyễn thị Kim Liên ♀70 tuổi (71)
Nguyễn văn Vĩnh (7 Vỵ)75 tuổi (71)
    Họ và têncmnd   (ta)   
Nguyễn thị Tám ♀69 tuổi (70)
Huỳnh thị Tịnh ♀69 tuổi (70)
_Lê văn Tâm ♂69 tuổi (70)
Phan thị Thuỷ ♀69 tuổi (70)
Nguyễn thị Loan ♀69 tuổi (70)
Nguyễn Dần (9 Dần)71 tuổi (70)
Trần thị Tuyết ♀69 tuổi (69)
Lê thị Mi (Xương)68 tuổi (69)
Bùi thị Nhị ♀68 tuổi (69)
Nguyễn Mua ♂68 tuổi (69)
Nguyễn Ngọc Anh (9 Tân-Trang)72 tuổi (69)
Nguyễn thị Liên (Một)68 tuổi (69)
Nguyễn thị Thanh ♀67 tuổi (68)
Nguyễn văn Tế (8 Tế)63 tuổi (68)
Lương thị Cúc ♀67 tuổi (68)
Ngô văn Tân ♂67 tuổi (68)
Trần Thị Nhẫn ♀67 tuổi (68)
Đặng thị Thái ♀67 tuổi (68)
Nguyễn Yên ♂67 tuổi (68)
Nguyễn Đức Thảo (6 Thảo)67 tuổi (68)
Nguyễn Định (Ngọc)67 tuổi (68)
Trần Ny (Hai Ly)67 tuổi (68)
Trần văn Miên (3 Phấn)68 tuổi (68)
Trần Như Chuông ♂67 tuổi (68)
Ngô Khanh ♂67 tuổi (68)
Nguyễn Hùng (9 Hùng)63 tuổi (68)
Phan văn Thành ♂67 tuổi (68)
Nguyễn thị Đây ♀66 tuổi (67)
Nguyễn thị Ơn ♀66 tuổi (67)
Lê thị Muôn ♀64 tuổi (66)
Trần thị Xuân Hương ♀65 tuổi (66)
Trần thị Dư ♀65 tuổi (66)
Nguyễn thị Phụng ♀66 tuổi (66)
Nguyễn thị Hồng ♀66 tuổi (66)
Huỳnh Quang Tông ♂68 tuổi (66)
Nguyễn Hiển ♂64 tuổi (66)
Lê Thị Thu Nguyệt ♀65 tuổi (66)
Nguyễn Anh Tuấn ♂64 tuổi (65)
Nguyễn thị Hường ♀64 tuổi (65)
Nguyễn thị Mai ♀64 tuổi (65)
Đỗ thị Ngọc Lan ♀63 tuổi (64)
Lê Của ♂64 tuổi (64)
Nguyễn thị Thành ♀63 tuổi (64)
Nguyễn Liệu (Bảo)63 tuổi (64)
Nguyễn văn Dũng ♂63 tuổi (64)
Nguyễn thị Tư ♀63 tuổi (64)
Nguyễn thị Kiệm (6 Kiệm)63 tuổi (64)
Võ thị Hiệp ♀62 tuổi (63)
Phạm Quang Tuyến ♂62 tuổi (63)
Nguyễn Chí Thanh ♂61 tuổi (63)
Lê thị Phụng ♀62 tuổi (63)
Nguyễn thị Ánh ♀62 tuổi (63)
Nguyễn thị Phương ♀62 tuổi (63)
Đoàn Minh Miên ♂62 tuổi (63)
Trần thị Của ♀62 tuổi (63)
Trần Như Kỳ ♂62 tuổi (63)
Cao Rê ♂62 tuổi (63)
Nguyễn văn Sang (Hùng)62 tuổi (63)
Nguyễn thị Liễu ♀62 tuổi (63)
Võ Ngọc Hiển ♂62 tuổi (63)
Huỳnh Quang Thanh ♂62 tuổi (63)
Nguyễn Trọng Tiến (5 Tiến)61 tuổi (62)
Huỳnh thị Hai ♀61 tuổi (62)
Nguyễn thị Lợi ♀61 tuổi (62)
Nguyễn văn Việt ♂57 tuổi (62)
Nguyễn Thanh Cường (2 Cường)61 tuổi (62)
Nguyễn thị Liễu ♀61 tuổi (62)
Nguyễn thị Hậu ♀61 tuổi (62)
Nguyễn Hoàng (Cho)59 tuổi (62)
Nguyễn Xì (9 Xì)61 tuổi (62)
Phạm thị Thu Thuỷ ♀61 tuổi (62)
Nguyễn Văn Nhãn ♂60 tuổi (62)
Nguyễn Hửu Sở (Bốn Sở)67 tuổi (62)
Võ Bốn (Bốn)61 tuổi (62)
Nguyễn văn Lợi (Ngọc Sơn)60 tuổi (61)
Phạm Ngọc Hải ♂62 tuổi (61)
Nguyễn thị Búp ♀60 tuổi (61)
Trần thị Phượng ♀60 tuổi (61)
Trần Như Cổ ♂60 tuổi (61)
Trịnh thị Bia ♀59 tuổi (61)
Võ Hoàng ♂60 tuổi (61)
Nguyễn thị Chính ♀60 tuổi (61)
Bùi văn Lâm (9 Lớn)60 tuổi (61)
Nguyễn văn Thân ♂60 tuổi (61)
Nguyễn thị Liêu ♀59 tuổi (61)
Nguyễn Thị Quyên ♀60 tuổi (61)
    Họ và têncmnd   (ta)   
Nguyễn Hùng ♂59 tuổi (60)
Hồ thị Bê ♀59 tuổi (60)
Võ Cánh ♂59 tuổi (60)
Phạm Tấn Đức ♂63 tuổi (60)
Nguyễn văn Nguyên (7 Ca)59 tuổi (60)
Nguyễn thị Lan ♀59 tuổi (60)
Trần Đức Nước ♂59 tuổi (60)
Nguyễn thị Yến ♀59 tuổi (60)
Đỗ Việt Huân ♂59 tuổi (60)
Nguyễn văn Nam (8 Mì)59 tuổi (60)
Phạm Năm (5 Điếc)59 tuổi (60)
Lê thị Lan ♀59 tuổi (60)
Nguyễn thị Lành ♀59 tuổi (60)
Huỳnh Minh Tài ♂57 tuổi (59)
Nguyễn thị Hường ♀58 tuổi (59)
Nguyễn thị Khá ♀58 tuổi (59)
Nguyễn Hiền ♂58 tuổi (59)
Phạm thị Hoạt ♀58 tuổi (59)
Nguyễn văn Gương (2 Gương)58 tuổi (59)
Trần Như Hải ♂58 tuổi (59)
Nguyễn thị Hạnh ♀58 tuổi (59)
Nguyễn thị Luyến ♀58 tuổi (59)
Lê thị Xì ♀58 tuổi (59)
Nguyễn văn Trung ♂58 tuổi (59)
Lê Vinh Thương ♂58 tuổi (59)
Trần thị Tiến ♀58 tuổi (59)
Nguyễn thị Lâm ♀58 tuổi (59)
Lê thị Bảy ♀58 tuổi (59)
Bùi Kiều ♂57 tuổi (59)
Hồ thị Thị ♀59 tuổi (59)
Nguyễn văn Nhĩ ♂57 tuổi (59)
Nguyễn thị Bình ♀57 tuổi (59)
Nguyễn thị Hồng Vân ♀58 tuổi (59)
Nguyễn văn Trắc ♂57 tuổi (58)
Trần thị Ánh Tuyết ♀57 tuổi (58)
Nguyễn Trọng Lộc ♂57 tuổi (58)
Nguyễn văn Anh ♂54 tuổi (58)
Trần Như Tám (Bảy)57 tuổi (58)
Nguyễn Ngọc Thiện ♂57 tuổi (58)
Đỗ Thiện Chánh ♂57 tuổi (58)
Trương thị Đẹp ♀57 tuổi (58)
Nguyễn Dư (Hùng)57 tuổi (58)
Nguyễn Minh Nghĩa ♂54 tuổi (58)
Bùi thị Cúc ♀57 tuổi (58)
Nguyễn thị Tâm ♀57 tuổi (58)
Võ Quang Út ♂57 tuổi (58)
Nguyễn Chí Tân (Kiểng)57 tuổi (58)
Phạm On ♂57 tuổi (58)
Lê thị Nhuận ♀57 tuổi (58)
Hà Văn Hoàng (Chín)57 tuổi (58)
Hồ Hoàng (Soại)57 tuổi (58)
Huỳnh Minh Đạo ♂56 tuổi (57)
Nguyễn văn Cần ♂56 tuổi (57)
Nguyễn văn Cảm ♂55 tuổi (57)
Nguyễn văn Nhật ♂56 tuổi (57)
Võ văn Sinh ♂56 tuổi (57)
Lê thị Oanh ♀55 tuổi (57)
Đinh thị Kim Loan ♀55 tuổi (57)
Đặng thị Kim ♀56 tuổi (57)
Nguyễn thị Thắm ♀56 tuổi (57)
Bùi thị Lan Hương ♀53 tuổi (57)
Trần thị Kim Liên ♀53 tuổi (57)
Lâm văn Hai ♂55 tuổi (57)
Nguyễn thị Mai ♀56 tuổi (57)
Trịnh Lực (Mẹo)56 tuổi (57)
Nguyễn Lắm ♂56 tuổi (57)
Trần thị Ánh Tuyết ♀56 tuổi (57)
Phạm Hành ♂55 tuổi (56)
Võ văn Quân ♂55 tuổi (56)
Hồ Tích ♂55 tuổi (56)
Nguyễn văn Lục ♂55 tuổi (56)
Nguyễn Ngọc Hướng ♂55 tuổi (56)
Nguyễn Sô ♂55 tuổi (56)
Nguyễn Bảy ♂55 tuổi (56)
Nguyễn văn Quát ♂55 tuổi (56)
Phạm thị Xuôi ♀55 tuổi (56)
Nguyễn thị Thanh ♀55 tuổi (56)
Trần Như An (Tám)55 tuổi (56)
Nguyễn thị Trà ♀55 tuổi (56)
Đỗ Thiện Hiền ♂55 tuổi (56)
Lê thị Hiệp ♀54 tuổi (56)
Nguyễn văn Lộc ♂55 tuổi (56)
Huỳnh thị Bảy ♀55 tuổi (56)
Nguyễn thị Minh ♀55 tuổi (56)
Nguyễn Đắt ♂51 tuổi (56)
Nguyễn thị Triên ♀55 tuổi (56)
Nguyễn Ngọc Quý ♂55 tuổi (56)
Trần thị Hải ♀52 tuổi (56)
Trịnh Thìn ♂55 tuổi (56)
Nguyễn thị Tám ♀55 tuổi (56)
Nguyễn Kim (Minh)55 tuổi (56)
Trần Xuân Phán ♂55 tuổi (56)
Nguyễn thị Lan (chị Bốn)55 tuổi (56)
Nguyễn Thị Tâm ♀55 tuổi (56)
Nguyễn văn Ly ♂55 tuổi (56)
Nguyễn văn Hiếu ♂55 tuổi (56)
Nguyễn Ngọc Đại ♂54 tuổi (56)
Nguyễn Thị Lữ ♀54 tuổi (55)
Nguyễn văn Hà ♂54 tuổi (55)
Nguyễn văn Cơ ♂61 tuổi (55)
Nguyễn thị Khẩm ♀54 tuổi (55)
Nguyễn thị Xưa ♀54 tuổi (55)
Nguyễn thị Kim Thanh ♀54 tuổi (55)
Kiều văn Thanh ♂53 tuổi (55)
Nguyễn Thành Phương ♂54 tuổi (55)
Nguyễn thị Thu Phượng (Liện)54 tuổi (55)
Nguyễn thị Xí ♀54 tuổi (55)
Trịnh Tỵ ♂54 tuổi (55)
Nguyễn Thanh Xuân ♂52 tuổi (55)
Trần Quang Lộc ♂54 tuổi (55)
Lê Xanh (Đức Thắng)53 tuổi (55)
Trịnh Tính ♂53 tuổi (54)
Lê Thị Lo ♀53 tuổi (54)
Huỳnh thị Kim Nữ ♀53 tuổi (54)
Phan thị Lá ♀53 tuổi (54)
Trần Ngọc Phổ ♂53 tuổi (54)
Nguyễn thị Xị ♀53 tuổi (54)
Nguyễn Bỉnh Khiêm ♂51 tuổi (54)
Cao Bá Ninh ♂53 tuổi (54)
Trần Ngọc Huy ♂53 tuổi (54)
Nguyễn Đăng Khoa ♂53 tuổi (54)
Nguyễn thị Hòa ♀53 tuổi (54)
Nguyễn Thị Thanh (Bé)53 tuổi (54)
Bùi thị Hơi ♀53 tuổi (54)
Đỗ Thiện Khanh ♂53 tuổi (54)
Nguyễn thị Hóa ♀53 tuổi (54)
Phạm thị Tám ♀53 tuổi (54)
Nguyễn thị Huế ♀53 tuổi (54)
Võ thị Tuyết ♀53 tuổi (54)
Phan thị Kim Trung ♀53 tuổi (54)
Phan Dân Thanh Bình ♀53 tuổi (54)
Trần thị Thu Ba ♀53 tuổi (54)
Nguyễn văn Đào ♂53 tuổi (54)
Nguyễn thị Lộc ♀53 tuổi (54)
Nguyễn Thị Tuyết ♀53 tuổi (54)
Phan Cường ♂49 tuổi (53)
Hồ thị Trữ ♀52 tuổi (53)
Nguyễn Tấn ♂52 tuổi (53)
Trần Như Thuyên (Chín)52 tuổi (53)
Nguyễn thị Tuyết Nhung ♀52 tuổi (53)
Châu Tuấn Tú ♂52 tuổi (53)
Bùi Thừa ♂52 tuổi (53)
Đỗ Ngọc Chữ (Chữ, Lâm)52 tuổi (53)
Huỳnh thị Bích Phương ♀51 tuổi (53)
Bùi thị Nị ♀52 tuổi (53)
Nguyễn thị Bích Hoa ♀52 tuổi (53)
Trần Đức Quỳ ♂51 tuổi (53)
Nguyễn Tắm ♂52 tuổi (53)
Nguyễn thị Hạnh ♀52 tuổi (53)
Lê văn Thanh ♂52 tuổi (53)
Nguyễn Quyết ♂52 tuổi (53)
Nguyễn thị An ♀52 tuổi (53)
Nguyễn thị Kim Hưng ♀50 tuổi (52)
Nguyễn Ngọc Thành ♂51 tuổi (52)
Võ thị Thu Trúc ♀51 tuổi (52)
Phạm thị Hào ♀51 tuổi (52)
Nguyễn Xanh ♂51 tuổi (52)
Nguyễn Tươi ♂51 tuổi (52)
Phạm thị Thu Thảo ♀50 tuổi (52)
Nguyễn thị Thu Thảo ♀51 tuổi (52)
Nguyễn thị Nga ♀51 tuổi (52)
Nguyễn thị Thương ♀51 tuổi (52)
Nguyễn thị Dẩn ♀51 tuổi (52)
Trần thị Tuyết ♀51 tuổi (52)
Phạm thị Nữ ♀51 tuổi (52)
Nguyễn Hoàng Nam ♂51 tuổi (52)
Võ thị Ly ♀51 tuổi (52)
Nguyễn văn Huy ♂50 tuổi (52)
Võ văn Oanh ♂51 tuổi (52)
Huỳnh Công Dương ♂51 tuổi (52)
Trần Như Hy ♂51 tuổi (52)
Nguyễn Trọng Mỹ ♂51 tuổi (52)
Nguyễn thị Thừa ♀51 tuổi (52)
Nguyễn thị Huyền Khương ♀51 tuổi (52)
Nguyễn thị Bích ♀51 tuổi (52)
Hoàng văn Dũng ♂51 tuổi (52)
Nguyễn văn Giỏi ♂49 tuổi (52)
Nguyễn thị Chút ♀46 tuổi (52)
Nguyễn văn Đạo ♂51 tuổi (52)
Đinh thị Thanh Thủy ♀51 tuổi (52)
Võ thị Hồng Hoa ♀51 tuổi (52)
Phùng thị Xếp ♀51 tuổi (52)
Bảng ♂51 tuổi (52)
Trần Thanh Hiền ♂51 tuổi (52)
Bùi Được ♂51 tuổi (52)
Trần Xuân Phú ♂51 tuổi (52)
Nguyễn Lâm ♂51 tuổi (52)
Nguyễn thị Ngọc Mỹ ♀51 tuổi (52)
Nguyễn Văn Hùng ♂52 tuổi (52)
Lê thị Ái ♀51 tuổi (52)
Trần thị Thanh Thanh ♀50 tuổi (52)
Nguyễn Phillip (Phước)50 tuổi (51)
Phạm Thị Mỹ (Lệ)50 tuổi (51)
Nguyễn Thị Tám ♀50 tuổi (51)
Trịnh thị Hồng Dung ♀50 tuổi (51)
Võ thị Lâm (Tâm)50 tuổi (51)
Lê thị Thúy Loan ♀50 tuổi (51)
Trần thị Thu Hà ♀50 tuổi (51)
Nguyễn Tuấn ♂49 tuổi (51)
Nguyễn văn Lâm ♂50 tuổi (51)
Nguyễn Lang ♂50 tuổi (51)
Bùi thị Em ♀50 tuổi (51)
Nguyễn thị Chín ♀50 tuổi (51)
Nguyễn Trần Gia Bảo ♂50 tuổi (51)
Nguyễn thị Thu ♀50 tuổi (51)
_Bùi thị Kim Phượng ♀50 tuổi (51)
Trần thị Ánh Thùy ♀50 tuổi (51)
Nguyễn thị Kim Anh ♀50 tuổi (51)
Nguyễn văn Bình (Bình đen)50 tuổi (51)
Nguyễn thị Mỹ Dung ♀50 tuổi (51)
Đỗ thị Ngọc Nhi ♀50 tuổi (51)
Nguyễn thị Thu Anh ♀50 tuổi (51)
Nguyễn thị Đúng ♀50 tuổi (51)
Bùi văn Nì ♂50 tuổi (51)
Nguyễn thị Nữ ♀50 tuổi (51)
Nguyễn thị Liêm (Liên)49 tuổi (51)
Nguyễn Lương ♂50 tuổi (51)
Lê văn Thành ♂50 tuổi (51)
Nguyễn Minh Thương ♂50 tuổi (51)
Nguyễn Văn Thành ♂50 tuổi (51)
Nguyễn thị Ngọc Dung ♀49 tuổi (51)
Nguyễn Thành Tâm ♂48 tuổi (51)
Lê Chiều ♂49 tuổi (51)
Huỳnh Minh Cường ♂48 tuổi (50)
Võ thị Thu Liễu ♀49 tuổi (50)
Trịnh thị Minh Út ♀49 tuổi (50)
Nguyễn thị Xuân Hồng ♀49 tuổi (50)
Nguyễn thị Định ♀49 tuổi (50)
Nguyễn thị Bá Thành ♀49 tuổi (50)
Nguyễn Rõ ♂49 tuổi (50)
Võ thị Thủy ♀49 tuổi (50)
Nguyễn Hà ♂49 tuổi (50)
Nguyễn văn Vinh ♂49 tuổi (50)
Nguyễn thị Đào ♀49 tuổi (50)
Châu Thúy Phượng ♀49 tuổi (50)
Bùi Minh Thiên ♂49 tuổi (50)
Đỗ thị Thanh Truyền ♀49 tuổi (50)
Huỳnh Quang Hạnh ♂49 tuổi (50)
Phạm Ngọc Duy ♂49 tuổi (50)
Trần thị Tuyết Ái ♀49 tuổi (50)
Nguyễn Dũng ♂49 tuổi (50)
Võ thị Mai ♀49 tuổi (50)
Nguyễn văn Út ♂49 tuổi (50)
Tăng Cuối Xái (Quí Tài)49 tuổi (50)
Nguyễn Hứng ♂49 tuổi (50)