Gia phả tộc Nguyễn
    Họ và têncmnd   (ta)   
_Lê văn Ninh ♂94 tuổi (95)
Nguyễn Thái (8 Trợ)92 tuổi (93)
Nguyễn thị Hay (Điền)92 tuổi (93)
Nguyễn Định ♂92 tuổi (93)
Nguyễn thị Cứng (Nhứt)91 tuổi (93)
Nguyễn thị Điệp ♀90 tuổi (91)
Nguyễn thị Đàn ♀89 tuổi (90)
Nguyễn thị Dài (Mua)90 tuổi (90)
Nguyễn thị Mai ♀89 tuổi (90)
Nguyễn Tiện (Lợi)88 tuổi (89)
Lê Khứu ♂87 tuổi (88)
Nguyễn thị Thiệt (Thanh)86 tuổi (87)
Bùi Thám ♂86 tuổi (87)
Đỗ Lạc (Lang)90 tuổi (87)
Nguyễn Hòe (6 Hòe)85 tuổi (86)
Nguyễn thị Cuống (Bốn)84 tuổi (85)
Trần thị Hai ♀84 tuổi (85)
Nguyễn thị Hường (bà Đôn)84 tuổi (85)
Trần thị Bông ♀83 tuổi (85)
Nguyễn thị Khang (Thân)83 tuổi (84)
Nguyễn thị Nà ♀83 tuổi (84)
Nguyễn văn Tiến (Hựu)81 tuổi (84)
Phạm thị Hạn ♀83 tuổi (84)
Trần Đình Bảy ♂83 tuổi (84)
Nguyễn Thị Biền ♀82 tuổi (84)
Nguyễn Lâm (7 Lâm)82 tuổi (83)
Trần thị Trợ ♀82 tuổi (83)
Nguyễn văn Hữu (8 Hữu)79 tuổi (83)
Trần thị Hóa ♀82 tuổi (83)
Bùi thị Thiệt ♀81 tuổi (82)
Phạm thị Lê (Đào, Sính)81 tuổi (82)
Võ văn Thiệp ♂81 tuổi (82)
(Thím 13)81 tuổi (82)
Lê văn Lương ♂80 tuổi (81)
Nguyễn văn Tha (8 Tha)80 tuổi (81)
Hoàng thị Gái ♀80 tuổi (81)
Bùi thị Nông ♀80 tuổi (81)
Nguyễn thị Hiền (Triên)80 tuổi (81)
Võ Sóc (Sinh)79 tuổi (81)
Nguyễn thị Độ (Đạo)81 tuổi (81)
Nguyễn thị Tài ♀80 tuổi (81)
Nguyễn thị Điền (Đồng)80 tuổi (81)
Trần thị Thiểm ♀80 tuổi (81)
    Họ và têncmnd   (ta)   
Nguyễn Lạc (10 Lạc)79 tuổi (80)
Trần thị Len ♀79 tuổi (80)
Nguyễn thị Lâm ♀79 tuổi (80)
Võ thị Út ♀79 tuổi (80)
Phạm thị Nghiêm ♀79 tuổi (80)
Nguyễn văn An (Bích)79 tuổi (80)
Nguyễn thị Nối ♀78 tuổi (79)
Nguyễn thị Đương (bà 7)75 tuổi (79)
Võ thị Thâu (2 Thâu)78 tuổi (79)
Nguyễn Bôn (5 Bài)77 tuổi (79)
Nguyễn Thoả ♂77 tuổi (78)
Dương thị Kim (2 Yên)77 tuổi (78)
Nguyễn thị Tám (Sinh)77 tuổi (78)
Nguyễn Lịa (Lía)77 tuổi (78)
Võ thị Hương ♀77 tuổi (78)
Phạm thị Cảm ♀77 tuổi (78)
Nguyễn văn Phúc (3 Sung)77 tuổi (77)
Trần thị Dung ♀76 tuổi (77)
Nguyễn văn Đặng ♂76 tuổi (77)
Nguyễn văn Bá (5 Bá)75 tuổi (77)
_Lê văn Trị ♂76 tuổi (77)
Ngô thị Thỉnh ♀75 tuổi (77)
Nguyễn Lơn ♂75 tuổi (77)
Võ Nguỳ ♂75 tuổi (77)
Trần Hoà ♂75 tuổi (77)
Nguyễn Tiếng Lực (Phát)74 tuổi (77)
Nguyễn văn Chiến (6 Luyến)80 tuổi (76)
Nguyễn thị Điền ♀75 tuổi (76)
Võ thị Quyễn ♀74 tuổi (76)
Nguyễn thị Bảy ♀75 tuổi (76)
Phạm thị Thinh (Nghề)75 tuổi (76)
Đặng thị Dư ♀75 tuổi (76)
Nguyễn thị Lệ (8 Lệ)74 tuổi (76)
Đoàn thị Năm (Chữ)74 tuổi (75)
Trần thị Hồng (4 Mực)74 tuổi (75)
Phạm thị Thanh ♀74 tuổi (75)
Nguyễn Thị Tý (Tý)73 tuổi (75)
Nguyễn thị Hoa ♀74 tuổi (75)
Phạm Xương ♂74 tuổi (75)
Phạm thị Châu ♀74 tuổi (75)
Nguyễn Ngữ ♂74 tuổi (75)
Lê thị Bảng (Bảy)73 tuổi (75)
Nguyễn thị Em ♀74 tuổi (75)
Võ thị Thưởng ♀74 tuổi (75)
Trần thị Ba (Thím 6)74 tuổi (75)
Nguyễn Sáu ♂72 tuổi (74)
Nguyễn thị Nhị (8 Nhị)73 tuổi (74)
Nguyễn Nhị (8 Nhị)72 tuổi (74)
Võ Sáng ♂71 tuổi (73)
Dương Đức Thương ♂72 tuổi (73)
Nguyễn Chút ♂72 tuổi (73)
Phạm thị Cúc ♀72 tuổi (73)
Hồ thị Thể ♀72 tuổi (73)
Võ thị Mực ♀72 tuổi (73)
Nguyễn Một ♂72 tuổi (73)
Nguyễn văn Duy (Quốc)67 tuổi (72)
Nguyễn Văn Tùng ♂71 tuổi (72)
Phạm thị Nguyệt ♀76 tuổi (72)
_Lê thị Mảnh ♀70 tuổi (72)
Nguyễn thị Phát ♀70 tuổi (72)
Trương thị Liên (Lin)70 tuổi (72)
Nguyễn thị Kim Liên ♀71 tuổi (72)
Nguyễn văn Vĩnh (7 Vỵ)75 tuổi (72)
Nguyễn thị Tám ♀70 tuổi (71)
Huỳnh thị Tịnh ♀70 tuổi (71)
Phan thị Thuỷ ♀70 tuổi (71)
_Lê văn Tâm ♂70 tuổi (71)
Nguyễn thị Loan ♀69 tuổi (71)
Nguyễn Dần (9 Dần)71 tuổi (71)
    Họ và têncmnd   (ta)   
Nguyễn Mua ♂69 tuổi (70)
Trần thị Tuyết ♀70 tuổi (70)
Lê thị Mi (Xương)68 tuổi (70)
Bùi thị Nhị ♀69 tuổi (70)
Nguyễn Ngọc Anh (9 Tân-Trang)72 tuổi (70)
Nguyễn thị Liên (Một)68 tuổi (70)
Nguyễn Định (Ngọc)68 tuổi (69)
Trần Như Chuông ♂68 tuổi (69)
Lương thị Cúc ♀68 tuổi (69)
Trần Thị Nhẫn ♀67 tuổi (69)
Nguyễn Đức Thảo (6 Thảo)67 tuổi (69)
Đặng thị Thái ♀68 tuổi (69)
Ngô Khanh ♂67 tuổi (69)
Trần văn Miên (3 Phấn)68 tuổi (69)
Nguyễn thị Thanh ♀68 tuổi (69)
Nguyễn Yên ♂67 tuổi (69)
Ngô văn Tân ♂68 tuổi (69)
Trần Ny (Hai Ly)67 tuổi (69)
Nguyễn văn Tế (8 Tế)64 tuổi (69)
Nguyễn Hùng (9 Hùng)63 tuổi (69)
Phan văn Thành ♂68 tuổi (69)
Nguyễn thị Ơn ♀67 tuổi (68)
Nguyễn thị Đây ♀66 tuổi (68)
Huỳnh Quang Tông ♂69 tuổi (67)
Nguyễn Hiển ♂65 tuổi (67)
Nguyễn thị Hồng ♀66 tuổi (67)
Lê thị Muôn ♀65 tuổi (67)
Trần thị Dư ♀66 tuổi (67)
Nguyễn thị Phụng ♀67 tuổi (67)
Trần thị Xuân Hương ♀66 tuổi (67)
Lê Thị Thu Nguyệt ♀65 tuổi (67)
Nguyễn thị Hường ♀65 tuổi (66)
Nguyễn thị Mai ♀65 tuổi (66)
Nguyễn Anh Tuấn ♂64 tuổi (66)
Nguyễn Liệu (Bảo)64 tuổi (65)
Đỗ thị Ngọc Lan ♀63 tuổi (65)
Nguyễn văn Dũng ♂64 tuổi (65)
Nguyễn thị Thành ♀64 tuổi (65)
Lê Của ♂65 tuổi (65)
Nguyễn thị Tư ♀63 tuổi (65)
Nguyễn thị Kiệm (6 Kiệm)63 tuổi (65)
Cao Rê ♂63 tuổi (64)
Nguyễn thị Phương ♀63 tuổi (64)
Võ Ngọc Hiển ♂63 tuổi (64)
Nguyễn văn Sang (Hùng)62 tuổi (64)
Trần Như Kỳ ♂62 tuổi (64)
Đoàn Minh Miên ♂62 tuổi (64)
Huỳnh Quang Thanh ♂63 tuổi (64)
Nguyễn thị Liễu ♀63 tuổi (64)
Nguyễn thị Ánh ♀63 tuổi (64)
Phạm Quang Tuyến ♂62 tuổi (64)
Nguyễn Chí Thanh ♂62 tuổi (64)
Võ thị Hiệp ♀63 tuổi (64)
Trần thị Của ♀63 tuổi (64)
Lê thị Phụng ♀63 tuổi (64)
Nguyễn thị Liễu ♀62 tuổi (63)
Nguyễn văn Việt ♂57 tuổi (63)
Nguyễn Thanh Cường (2 Cường)61 tuổi (63)
Nguyễn Trọng Tiến (5 Tiến)61 tuổi (63)
Nguyễn thị Hậu ♀61 tuổi (63)
Nguyễn Hoàng (Cho)60 tuổi (63)
Nguyễn thị Lợi ♀62 tuổi (63)
Nguyễn Xì (9 Xì)61 tuổi (63)
Huỳnh thị Hai ♀62 tuổi (63)
Phạm thị Thu Thuỷ ♀61 tuổi (63)
Nguyễn Văn Nhãn ♂60 tuổi (63)
Nguyễn Hửu Sở (Bốn Sở)67 tuổi (63)
Võ Bốn (Bốn)61 tuổi (63)
Trần thị Phượng ♀61 tuổi (62)
Nguyễn thị Búp ♀61 tuổi (62)
Phạm Ngọc Hải ♂62 tuổi (62)
Võ Hoàng ♂60 tuổi (62)
Trịnh thị Bia ♀60 tuổi (62)
Nguyễn văn Lợi (Ngọc Sơn)61 tuổi (62)
Trần Như Cổ ♂61 tuổi (62)
Nguyễn thị Chính ♀61 tuổi (62)
Bùi văn Lâm (9 Lớn)60 tuổi (62)
Nguyễn văn Thân ♂60 tuổi (62)
Nguyễn thị Liêu ♀59 tuổi (62)
Nguyễn Thị Quyên ♀60 tuổi (62)
Nguyễn văn Nam (8 Mì)59 tuổi (61)
Nguyễn Hùng ♂59 tuổi (61)
Đỗ Việt Huân ♂60 tuổi (61)
Nguyễn văn Nguyên (7 Ca)59 tuổi (61)
Lê thị Lan ♀60 tuổi (61)
Hồ thị Bê ♀60 tuổi (61)
Võ Cánh ♂60 tuổi (61)
Nguyễn thị Yến ♀59 tuổi (61)
Trần Đức Nước ♂60 tuổi (61)
Nguyễn thị Lan ♀59 tuổi (61)
Phạm Năm (5 Điếc)60 tuổi (61)
Phạm Tấn Đức ♂63 tuổi (61)
Nguyễn thị Lành ♀60 tuổi (61)
    Họ và têncmnd   (ta)   
Huỳnh Minh Tài ♂58 tuổi (60)
Nguyễn thị Hường ♀58 tuổi (60)
Nguyễn thị Khá ♀59 tuổi (60)
Nguyễn Hiền ♂59 tuổi (60)
Phạm thị Hoạt ♀59 tuổi (60)
Nguyễn văn Gương (2 Gương)58 tuổi (60)
Trần Như Hải ♂58 tuổi (60)
Nguyễn thị Hạnh ♀58 tuổi (60)
Nguyễn thị Luyến ♀58 tuổi (60)
Lê thị Xì ♀59 tuổi (60)
Nguyễn văn Trung ♂59 tuổi (60)
Lê Vinh Thương ♂59 tuổi (60)
Trần thị Tiến ♀59 tuổi (60)
Nguyễn thị Lâm ♀59 tuổi (60)
Lê thị Bảy ♀59 tuổi (60)
Bùi Kiều ♂58 tuổi (60)
Hồ thị Thị ♀59 tuổi (60)
Nguyễn văn Nhĩ ♂57 tuổi (60)
Nguyễn thị Bình ♀58 tuổi (60)
Nguyễn thị Hồng Vân ♀58 tuổi (60)
Nguyễn văn Trắc ♂57 tuổi (59)
Trần thị Ánh Tuyết ♀57 tuổi (59)
Nguyễn Trọng Lộc ♂58 tuổi (59)
Nguyễn văn Anh ♂55 tuổi (59)
Trần Như Tám (Bảy)58 tuổi (59)
Nguyễn Ngọc Thiện ♂58 tuổi (59)
Đỗ Thiện Chánh ♂57 tuổi (59)
Trương thị Đẹp ♀58 tuổi (59)
Nguyễn Dư (Hùng)57 tuổi (59)
Nguyễn Minh Nghĩa ♂54 tuổi (59)
Bùi thị Cúc ♀58 tuổi (59)
Nguyễn thị Tâm ♀58 tuổi (59)
Võ Quang Út ♂58 tuổi (59)
Nguyễn Chí Tân (Kiểng)58 tuổi (59)
Phạm On ♂58 tuổi (59)
Lê thị Nhuận ♀57 tuổi (59)
Hà Văn Hoàng (Chín)57 tuổi (59)
Hồ Hoàng (Soại)57 tuổi (59)
Huỳnh Minh Đạo ♂56 tuổi (58)
Nguyễn văn Cần ♂56 tuổi (58)
Nguyễn văn Cảm ♂56 tuổi (58)
Nguyễn văn Nhật ♂57 tuổi (58)
Võ văn Sinh ♂56 tuổi (58)
Lê thị Oanh ♀56 tuổi (58)
Đinh thị Kim Loan ♀56 tuổi (58)
Đặng thị Kim ♀57 tuổi (58)
Nguyễn thị Thắm ♀57 tuổi (58)
Bùi thị Lan Hương ♀53 tuổi (58)
Trần thị Kim Liên ♀54 tuổi (58)
Lâm văn Hai ♂56 tuổi (58)
Nguyễn thị Mai ♀56 tuổi (58)
Trịnh Lực (Mẹo)56 tuổi (58)
Nguyễn Lắm ♂56 tuổi (58)
Trần thị Ánh Tuyết ♀56 tuổi (58)
Phạm Hành ♂56 tuổi (57)
Võ văn Quân ♂55 tuổi (57)
Hồ Tích ♂55 tuổi (57)
Nguyễn văn Lục ♂55 tuổi (57)
Nguyễn Ngọc Hướng ♂55 tuổi (57)
Nguyễn Sô ♂55 tuổi (57)
Nguyễn Bảy ♂56 tuổi (57)
Nguyễn văn Quát ♂55 tuổi (57)
Phạm thị Xuôi ♀55 tuổi (57)
Nguyễn thị Thanh ♀56 tuổi (57)
Trần Như An (Tám)56 tuổi (57)
Nguyễn thị Trà ♀56 tuổi (57)
Đỗ Thiện Hiền ♂56 tuổi (57)
Lê thị Hiệp ♀54 tuổi (57)
Nguyễn văn Lộc ♂56 tuổi (57)
Huỳnh thị Bảy ♀56 tuổi (57)
Nguyễn thị Minh ♀56 tuổi (57)
Nguyễn Đắt ♂51 tuổi (57)
Nguyễn thị Triên ♀56 tuổi (57)
Nguyễn Ngọc Quý ♂55 tuổi (57)
Trần thị Hải ♀52 tuổi (57)
Trịnh Thìn ♂56 tuổi (57)
Nguyễn thị Tám ♀56 tuổi (57)
Nguyễn Kim (Minh)56 tuổi (57)
Trần Xuân Phán ♂55 tuổi (57)
Nguyễn thị Lan (chị Bốn)55 tuổi (57)
Nguyễn Thị Tâm ♀55 tuổi (57)
Nguyễn văn Ly ♂55 tuổi (57)
Nguyễn văn Hiếu ♂55 tuổi (57)
Nguyễn Ngọc Đại ♂55 tuổi (57)
Nguyễn Thị Lữ ♀55 tuổi (56)
Nguyễn văn Hà ♂55 tuổi (56)
Nguyễn văn Cơ ♂61 tuổi (56)
Nguyễn thị Khẩm ♀55 tuổi (56)
Nguyễn thị Xưa ♀55 tuổi (56)
Nguyễn thị Kim Thanh ♀54 tuổi (56)
Kiều văn Thanh ♂54 tuổi (56)
Nguyễn Thành Phương ♂54 tuổi (56)
Nguyễn thị Thu Phượng (Liện)55 tuổi (56)
Nguyễn thị Xí ♀55 tuổi (56)
Trịnh Tỵ ♂55 tuổi (56)
Nguyễn Thanh Xuân ♂52 tuổi (56)
Trần Quang Lộc ♂54 tuổi (56)
Lê Xanh (Đức Thắng)53 tuổi (56)
Trịnh Tính ♂54 tuổi (55)
Lê Thị Lo ♀54 tuổi (55)
Huỳnh thị Kim Nữ ♀54 tuổi (55)
Phan thị Lá ♀53 tuổi (55)
Trần Ngọc Phổ ♂54 tuổi (55)
Nguyễn thị Xị ♀54 tuổi (55)
Nguyễn Bỉnh Khiêm ♂51 tuổi (55)
Cao Bá Ninh ♂54 tuổi (55)
Trần Ngọc Huy ♂53 tuổi (55)
Nguyễn Đăng Khoa ♂53 tuổi (55)
Nguyễn thị Hòa ♀53 tuổi (55)
Nguyễn Thị Thanh (Bé)53 tuổi (55)
Bùi thị Hơi ♀54 tuổi (55)
Đỗ Thiện Khanh ♂54 tuổi (55)
Nguyễn thị Hóa ♀54 tuổi (55)
Phạm thị Tám ♀54 tuổi (55)
Nguyễn thị Huế ♀54 tuổi (55)
Võ thị Tuyết ♀54 tuổi (55)
Phan thị Kim Trung ♀54 tuổi (55)
Phan Dân Thanh Bình ♀54 tuổi (55)
Trần thị Thu Ba ♀53 tuổi (55)
Nguyễn văn Đào ♂53 tuổi (55)
Nguyễn thị Lộc ♀53 tuổi (55)
Nguyễn Thị Tuyết ♀53 tuổi (55)
Phan Cường ♂49 tuổi (54)
Hồ thị Trữ ♀53 tuổi (54)
Nguyễn Tấn ♂53 tuổi (54)
Trần Như Thuyên (Chín)53 tuổi (54)
Nguyễn thị Tuyết Nhung ♀53 tuổi (54)
Châu Tuấn Tú ♂52 tuổi (54)
Bùi Thừa ♂52 tuổi (54)
Đỗ Ngọc Chữ (Chữ, Lâm)52 tuổi (54)
Huỳnh thị Bích Phương ♀52 tuổi (54)
Bùi thị Nị ♀53 tuổi (54)
Nguyễn thị Bích Hoa ♀52 tuổi (54)
Trần Đức Quỳ ♂51 tuổi (54)
Nguyễn Tắm ♂53 tuổi (54)
Nguyễn thị Hạnh ♀52 tuổi (54)
Lê văn Thanh ♂52 tuổi (54)
Nguyễn Quyết ♂52 tuổi (54)
Nguyễn thị An ♀52 tuổi (54)
Nguyễn thị Kim Hưng ♀51 tuổi (53)
Nguyễn Ngọc Thành ♂51 tuổi (53)
Võ thị Thu Trúc ♀51 tuổi (53)
Phạm thị Hào ♀51 tuổi (53)
Nguyễn Xanh ♂51 tuổi (53)
Nguyễn Tươi ♂52 tuổi (53)
Phạm thị Thu Thảo ♀51 tuổi (53)
Nguyễn thị Thu Thảo ♀52 tuổi (53)
Nguyễn thị Nga ♀52 tuổi (53)
Nguyễn thị Thương ♀52 tuổi (53)
Nguyễn thị Dẩn ♀52 tuổi (53)
Trần thị Tuyết ♀51 tuổi (53)
Phạm thị Nữ ♀51 tuổi (53)
Nguyễn Hoàng Nam ♂51 tuổi (53)
Võ thị Ly ♀52 tuổi (53)
Nguyễn văn Huy ♂51 tuổi (53)
Võ văn Oanh ♂52 tuổi (53)
Huỳnh Công Dương ♂51 tuổi (53)
Trần Như Hy ♂51 tuổi (53)
Nguyễn Trọng Mỹ ♂51 tuổi (53)
Nguyễn thị Thừa ♀52 tuổi (53)
Nguyễn thị Huyền Khương ♀51 tuổi (53)
Nguyễn thị Bích ♀51 tuổi (53)
Hoàng văn Dũng ♂51 tuổi (53)
Nguyễn văn Giỏi ♂50 tuổi (53)
Nguyễn thị Chút ♀46 tuổi (53)
Nguyễn văn Đạo ♂52 tuổi (53)
Đinh thị Thanh Thủy ♀51 tuổi (53)
Võ thị Hồng Hoa ♀52 tuổi (53)
Phùng thị Xếp ♀51 tuổi (53)
Bảng ♂51 tuổi (53)
Trần Thanh Hiền ♂51 tuổi (53)
Bùi Được ♂52 tuổi (53)
Nguyễn Hoàng Sơn ♂51 tuổi (53)
Trần Xuân Phú ♂51 tuổi (53)
Nguyễn Lâm ♂52 tuổi (53)
Nguyễn thị Ngọc Mỹ ♀51 tuổi (53)
Nguyễn Văn Hùng ♂52 tuổi (53)
Lê thị Ái ♀51 tuổi (53)
Trần thị Thanh Thanh ♀50 tuổi (53)
Nguyễn Phillip (Phước)50 tuổi (52)
Phạm Thị Mỹ (Lệ)51 tuổi (52)
Nguyễn Thị Tám ♀50 tuổi (52)
Trịnh thị Hồng Dung ♀50 tuổi (52)
Võ thị Lâm (Tâm)51 tuổi (52)
Lê thị Thúy Loan ♀50 tuổi (52)
Trần thị Thu Hà ♀51 tuổi (52)
Nguyễn Tuấn ♂50 tuổi (52)
Nguyễn văn Lâm ♂50 tuổi (52)
Nguyễn Lang ♂50 tuổi (52)
Bùi thị Em ♀51 tuổi (52)
Nguyễn thị Chín ♀50 tuổi (52)
Nguyễn Trần Gia Bảo ♂50 tuổi (52)
Nguyễn thị Thu ♀51 tuổi (52)
_Bùi thị Kim Phượng ♀50 tuổi (52)
Trần thị Ánh Thùy ♀51 tuổi (52)
Nguyễn thị Kim Anh ♀50 tuổi (52)
Nguyễn văn Bình (Bình đen)50 tuổi (52)
Nguyễn thị Mỹ Dung ♀50 tuổi (52)
Đỗ thị Ngọc Nhi ♀50 tuổi (52)
Nguyễn thị Thu Anh ♀51 tuổi (52)
Nguyễn thị Đúng ♀51 tuổi (52)
Bùi văn Nì ♂51 tuổi (52)
Nguyễn thị Nữ ♀50 tuổi (52)
Nguyễn thị Liêm (Liên)49 tuổi (52)
Nguyễn Lương ♂50 tuổi (52)
Lê văn Thành ♂50 tuổi (52)
Nguyễn Minh Thương ♂50 tuổi (52)
Nguyễn Văn Thành ♂50 tuổi (52)
Nguyễn thị Ngọc Dung ♀49 tuổi (52)
Nguyễn Thành Tâm ♂49 tuổi (52)
Lê Chiều ♂50 tuổi (52)
Huỳnh Minh Cường ♂49 tuổi (51)
Võ thị Thu Liễu ♀49 tuổi (51)
Trịnh thị Minh Út ♀50 tuổi (51)
Nguyễn thị Xuân Hồng ♀50 tuổi (51)
Nguyễn thị Định ♀50 tuổi (51)
Nguyễn thị Bá Thành ♀50 tuổi (51)
Nguyễn Rõ ♂49 tuổi (51)
Nguyễn thị Hồng ♀49 tuổi (51)
Võ thị Thủy ♀50 tuổi (51)
Nguyễn Hà ♂49 tuổi (51)
Nguyễn văn Vinh ♂49 tuổi (51)
Nguyễn thị Đào ♀50 tuổi (51)
Châu Thúy Phượng ♀50 tuổi (51)
Bùi Minh Thiên ♂49 tuổi (51)
Đỗ thị Thanh Truyền ♀50 tuổi (51)
Huỳnh Quang Hạnh ♂50 tuổi (51)
Phạm Ngọc Duy ♂49 tuổi (51)
Trần thị Tuyết Ái ♀49 tuổi (51)
Nguyễn Dũng ♂50 tuổi (51)
Võ thị Mai ♀50 tuổi (51)
Nguyễn văn Út ♂50 tuổi (51)
Tăng Cuối Xái (Quí Tài)49 tuổi (51)
Nguyễn Hứng ♂49 tuổi (51)
Nguyễn văn Hùng ♂48 tuổi (50)
Lâm Leeanne (Mỹ Thảo)48 tuổi (50)
Hồ văn Thân ♂48 tuổi (50)
Nguyễn Trong ♂47 tuổi (50)
Nguyễn văn Cường ♂48 tuổi (50)
Nguyễn thị Hồng ♀48 tuổi (50)
Nguyễn Hoàng Nhơn ♂48 tuổi (50)
Võ thị Tám ♀49 tuổi (50)
Nguyễn thị Cẩm Hồng ♀48 tuổi (50)
_Bùi thị Yến Lan (Nhỏ)48 tuổi (50)
Trần Như Hòa ♂47 tuổi (50)
Nguyễn thị Thủy ♀48 tuổi (50)
Nguyễn thị Tài ♀49 tuổi (50)
Châu Thanh Hoài ♀47 tuổi (50)
Trần thị Thu Hà ♀48 tuổi (50)
Đỗ thị Ngọc Linh ♀49 tuổi (50)
Lê Út (Đức Tân)52 tuổi (50)
Lâm văn Đò ♂48 tuổi (50)
Nguyễn thị Xuân ♀49 tuổi (50)
Lê văn Mẫu ♂46 tuổi (50)
Đỗ thị Hương ♀48 tuổi (50)
Trần thị Mai ♀47 tuổi (50)
Phạm Ngọc Tập ♂48 tuổi (50)
Nguyễn Mát ♂48 tuổi (50)
Võ văn Lực ♂48 tuổi (50)
Trần thị Ngọc Bích (bé chị)49 tuổi (50)
Nguyễn Viết Can ♂47 tuổi (50)