Gia phả tộc Nguyễn
    Họ và têncmnd   (ta)   
Nguyễn Tấn (2 Khá)93 tuổi (94)
_Lê văn Ninh ♂94 tuổi (94)
Nguyễn Lào ♂91 tuổi (92)
Nguyễn Định ♂91 tuổi (92)
Nguyễn Thái (8 Trợ)91 tuổi (92)
Nguyễn thị Hay (Điền)91 tuổi (92)
Nguyễn thị Huyện ♀90 tuổi (92)
Nguyễn thị Cứng (Nhứt)90 tuổi (92)
Nguyễn thị Điệp ♀89 tuổi (90)
Nguyễn thị Đàn ♀88 tuổi (89)
Nguyễn thị Mai ♀88 tuổi (89)
Nguyễn thị Dài (Mua)89 tuổi (89)
Nguyễn Tiện (Lợi)87 tuổi (88)
Lê Khứu ♂86 tuổi (87)
Nguyễn Hường (2 Hường)86 tuổi (87)
Bùi Thám ♂85 tuổi (86)
Nguyễn thị Thiệt (Thanh)85 tuổi (86)
Đỗ Lạc (Lang)89 tuổi (86)
Nguyễn Hòe (6 Hòe)84 tuổi (85)
Nguyễn thị Hường (bà Đôn)83 tuổi (84)
Trần thị Hai ♀83 tuổi (84)
Nguyễn thị Cuống (Bốn)83 tuổi (84)
Trần thị Bông ♀82 tuổi (84)
Phạm thị Hạn ♀82 tuổi (83)
Trần Xuân Lộc ♂82 tuổi (83)
Nguyễn thị Khang (Thân)82 tuổi (83)
Trần Đình Bảy ♂82 tuổi (83)
Nguyễn thị Nà ♀82 tuổi (83)
Nguyễn văn Tiến (Hựu)80 tuổi (83)
Nguyễn Thị Biền ♀81 tuổi (83)
Nguyễn văn Hữu (8 Hữu)78 tuổi (82)
Trần thị Hóa ♀81 tuổi (82)
Trần thị Trợ ♀81 tuổi (82)
Nguyễn Lâm (7 Lâm)81 tuổi (82)
Bùi thị Thiệt ♀80 tuổi (81)
Võ văn Thiệp ♂80 tuổi (81)
(Thím 13)80 tuổi (81)
    Họ và têncmnd   (ta)   
Nguyễn thị Tài ♀79 tuổi (80)
Lê văn Lương ♂79 tuổi (80)
Trần thị Thiểm ♀79 tuổi (80)
Nguyễn Sang (7 Sang)78 tuổi (80)
Nguyễn thị Độ (Đạo)80 tuổi (80)
Nguyễn thị Điền (Đồng)79 tuổi (80)
Võ Sóc (Sinh)78 tuổi (80)
Nguyễn thị Hiền (Triên)79 tuổi (80)
Hoàng thị Gái ♀79 tuổi (80)
Bùi thị Nông ♀79 tuổi (80)
Nguyễn văn Tha (8 Tha)79 tuổi (80)
Nguyễn văn An (Bích)78 tuổi (79)
Nguyễn Lạc (10 Lạc)78 tuổi (79)
Phạm thị Nghiêm ♀78 tuổi (79)
Nguyễn thị Lâm ♀78 tuổi (79)
Võ thị Út ♀78 tuổi (79)
Nguyễn thị Nối ♀77 tuổi (78)
Nguyễn thị Đương (bà 7)74 tuổi (78)
Võ thị Thâu (2 Thâu)77 tuổi (78)
Nguyễn Bôn (5 Bài)76 tuổi (78)
Dương thị Kim (2 Yên)76 tuổi (77)
Nguyễn Lịa (Lía)76 tuổi (77)
Phạm thị Cảm ♀76 tuổi (77)
Võ thị Hương ♀76 tuổi (77)
Nguyễn Thoả ♂76 tuổi (77)
Nguyễn thị Tám (Sinh)76 tuổi (77)
Nguyễn văn Phúc (3 Sung)76 tuổi (76)
Nguyễn văn Bá (5 Bá)74 tuổi (76)
Ngô thị Thỉnh ♀74 tuổi (76)
_Lê văn Trị ♂75 tuổi (76)
Nguyễn Lơn ♂74 tuổi (76)
Trần thị Dung ♀75 tuổi (76)
Nguyễn văn Đặng ♂75 tuổi (76)
Võ Nguỳ ♂74 tuổi (76)
Trần Hoà ♂75 tuổi (76)
Nguyễn Tiếng Lực (Phát)73 tuổi (76)
Nguyễn thị Điền ♀74 tuổi (75)
Nguyễn thị Bảy ♀74 tuổi (75)
Nguyễn văn Chiến (6 Luyến)79 tuổi (75)
Phạm thị Thinh (Nghề)74 tuổi (75)
Đặng thị Dư ♀74 tuổi (75)
Võ thị Quyễn ♀73 tuổi (75)
Nguyễn thị Lệ (8 Lệ)73 tuổi (75)
Phạm thị Châu ♀73 tuổi (74)
Phạm Xương ♂73 tuổi (74)
Lê thị Bảng (Bảy)72 tuổi (74)
Trương thị Bảy ♀73 tuổi (74)
Võ thị Thưởng ♀73 tuổi (74)
Trần thị Ba (Thím 6)73 tuổi (74)
Phạm thị Thanh ♀73 tuổi (74)
Nguyễn thị Hoa ♀73 tuổi (74)
Nguyễn thị Em ♀73 tuổi (74)
Đoàn thị Năm (Chữ)73 tuổi (74)
Trần thị Hồng (4 Mực)73 tuổi (74)
Nguyễn Ngữ ♂73 tuổi (74)
Nguyễn Thị Tý (Tý)72 tuổi (74)
Nguyễn Sáu ♂71 tuổi (73)
Nguyễn thị Nhị (8 Nhị)72 tuổi (73)
Nguyễn Nhị (8 Nhị)71 tuổi (73)
Nguyễn Chút ♂71 tuổi (72)
Dương Đức Thương ♂71 tuổi (72)
Võ thị Mực ♀71 tuổi (72)
Võ Sáng ♂70 tuổi (72)
Hồ thị Thể ♀71 tuổi (72)
Phạm thị Cúc ♀71 tuổi (72)
Nguyễn Một ♂71 tuổi (72)
Phạm thị Nguyệt ♀75 tuổi (71)
Nguyễn Văn Tùng ♂70 tuổi (71)
Nguyễn văn Duy (Quốc)66 tuổi (71)
_Lê thị Mảnh ♀69 tuổi (71)
Nguyễn thị Phát ♀69 tuổi (71)
Trương thị Liên (Lin)70 tuổi (71)
Nguyễn thị Kim Liên ♀70 tuổi (71)
Nguyễn văn Vĩnh (7 Vỵ)74 tuổi (71)
    Họ và têncmnd   (ta)   
Nguyễn thị Tám ♀69 tuổi (70)
Huỳnh thị Tịnh ♀69 tuổi (70)
_Lê văn Tâm ♂69 tuổi (70)
Phan thị Thuỷ ♀69 tuổi (70)
Nguyễn thị Loan ♀68 tuổi (70)
Nguyễn Dần (9 Dần)70 tuổi (70)
Trần thị Tuyết ♀69 tuổi (69)
Lê thị Mi (Xương)67 tuổi (69)
Bùi thị Nhị ♀68 tuổi (69)
Nguyễn Mua ♂68 tuổi (69)
Nguyễn Ngọc Anh (9 Tân-Trang)71 tuổi (69)
Nguyễn thị Liên (Một)67 tuổi (69)
Trần Thị Nhẫn ♀66 tuổi (68)
Nguyễn Hùng (9 Hùng)62 tuổi (68)
Ngô văn Tân ♂67 tuổi (68)
Nguyễn Yên ♂66 tuổi (68)
Nguyễn văn Tế (8 Tế)63 tuổi (68)
Nguyễn thị Thanh ♀67 tuổi (68)
Lương thị Cúc ♀67 tuổi (68)
Đặng thị Thái ♀67 tuổi (68)
Nguyễn Đức Thảo (6 Thảo)66 tuổi (68)
Nguyễn Định (Ngọc)67 tuổi (68)
Trần Ny (Hai Ly)66 tuổi (68)
Trần văn Miên (3 Phấn)67 tuổi (68)
Trần Như Chuông ♂67 tuổi (68)
Ngô Khanh ♂66 tuổi (68)
Phan văn Thành ♂67 tuổi (68)
Nguyễn thị Đây ♀65 tuổi (67)
Nguyễn thị Ơn ♀66 tuổi (67)
Lê thị Muôn ♀64 tuổi (66)
Trần thị Xuân Hương ♀65 tuổi (66)
Trần thị Dư ♀65 tuổi (66)
Nguyễn thị Phụng ♀66 tuổi (66)
Nguyễn thị Hồng ♀65 tuổi (66)
Huỳnh Quang Tông ♂68 tuổi (66)
Nguyễn Hiển ♂64 tuổi (66)
Lê Thị Thu Nguyệt ♀64 tuổi (66)
Nguyễn Anh Tuấn ♂63 tuổi (65)
Nguyễn thị Hường ♀64 tuổi (65)
Nguyễn thị Mai ♀64 tuổi (65)
Đỗ thị Ngọc Lan ♀62 tuổi (64)
Lê Của ♂64 tuổi (64)
Nguyễn thị Thành ♀63 tuổi (64)
Nguyễn Liệu (Bảo)63 tuổi (64)
Nguyễn văn Dũng ♂63 tuổi (64)
Nguyễn thị Tư ♀62 tuổi (64)
Nguyễn thị Kiệm (6 Kiệm)62 tuổi (64)
Võ thị Hiệp ♀62 tuổi (63)
Phạm Quang Tuyến ♂61 tuổi (63)
Nguyễn Chí Thanh ♂61 tuổi (63)
Lê thị Phụng ♀62 tuổi (63)
Nguyễn thị Ánh ♀62 tuổi (63)
Nguyễn thị Phương ♀62 tuổi (63)
Đoàn Minh Miên ♂61 tuổi (63)
Trần thị Của ♀62 tuổi (63)
Trần Như Kỳ ♂61 tuổi (63)
Cao Rê ♂62 tuổi (63)
Nguyễn văn Sang (Hùng)61 tuổi (63)
Nguyễn thị Liễu ♀62 tuổi (63)
Võ Ngọc Hiển ♂62 tuổi (63)
Huỳnh Quang Thanh ♂62 tuổi (63)
Nguyễn Trọng Tiến (5 Tiến)60 tuổi (62)
Huỳnh thị Hai ♀61 tuổi (62)
Nguyễn thị Lợi ♀60 tuổi (62)
Nguyễn văn Việt ♂56 tuổi (62)
Nguyễn Thanh Cường (2 Cường)60 tuổi (62)
Nguyễn thị Liễu ♀61 tuổi (62)
Nguyễn thị Hậu ♀60 tuổi (62)
Nguyễn Hoàng (Cho)59 tuổi (62)
Nguyễn Xì (9 Xì)60 tuổi (62)
Phạm thị Thu Thuỷ ♀61 tuổi (62)
Nguyễn Văn Nhãn ♂59 tuổi (62)
Nguyễn Hửu Sở (Bốn Sở)66 tuổi (62)
Võ Bốn (Bốn)60 tuổi (62)
Nguyễn văn Lợi (Ngọc Sơn)60 tuổi (61)
Phạm Ngọc Hải ♂61 tuổi (61)
Nguyễn thị Búp ♀60 tuổi (61)
Trần thị Phượng ♀60 tuổi (61)
Trần Như Cổ ♂60 tuổi (61)
Trịnh thị Bia ♀59 tuổi (61)
Võ Hoàng ♂59 tuổi (61)
Nguyễn thị Chính ♀60 tuổi (61)
Bùi văn Lâm (9 Lớn)59 tuổi (61)
Nguyễn văn Thân ♂59 tuổi (61)
Nguyễn thị Liêu ♀58 tuổi (61)
Nguyễn Thị Quyên ♀59 tuổi (61)
    Họ và têncmnd   (ta)   
Nguyễn Hùng ♂58 tuổi (60)
Hồ thị Bê ♀59 tuổi (60)
Võ Cánh ♂59 tuổi (60)
Phạm Tấn Đức ♂62 tuổi (60)
Nguyễn văn Nguyên (7 Ca)58 tuổi (60)
Nguyễn thị Lan ♀58 tuổi (60)
Trần Đức Nước ♂59 tuổi (60)
Nguyễn thị Yến ♀58 tuổi (60)
Đỗ Việt Huân ♂59 tuổi (60)
Nguyễn văn Nam ♂58 tuổi (60)
Phạm Năm (5 Điếc)59 tuổi (60)
Lê thị Lan ♀59 tuổi (60)
Nguyễn thị Lành ♀59 tuổi (60)
Huỳnh Minh Tài ♂57 tuổi (59)
Nguyễn thị Hường ♀57 tuổi (59)
Nguyễn thị Khá ♀58 tuổi (59)
Nguyễn Hiền ♂58 tuổi (59)
Phạm thị Hoạt ♀58 tuổi (59)
Nguyễn văn Gương (2 Gương)57 tuổi (59)
Trần Như Hải ♂57 tuổi (59)
Nguyễn thị Hạnh ♀57 tuổi (59)
Nguyễn thị Luyến ♀57 tuổi (59)
Lê thị Xì ♀58 tuổi (59)
Nguyễn văn Trung ♂58 tuổi (59)
Lê Vinh Thương ♂58 tuổi (59)
Trần thị Tiến ♀58 tuổi (59)
Nguyễn thị Lâm ♀58 tuổi (59)
Lê thị Bảy ♀58 tuổi (59)
Hồ thị Thị ♀58 tuổi (59)
Nguyễn văn Nhĩ ♂56 tuổi (59)
Nguyễn thị Bình ♀57 tuổi (59)
Nguyễn thị Hồng Vân ♀57 tuổi (59)
Nguyễn văn Trắc ♂56 tuổi (58)
Trần thị Ánh Tuyết ♀56 tuổi (58)
Nguyễn Trọng Lộc ♂57 tuổi (58)
Nguyễn văn Anh ♂54 tuổi (58)
Trần Như Tám (Bảy)57 tuổi (58)
Nguyễn Ngọc Thiện ♂57 tuổi (58)
Đỗ Thiện Chánh ♂56 tuổi (58)
Trương thị Đẹp ♀57 tuổi (58)
Nguyễn Dư (Hùng)56 tuổi (58)
Nguyễn Minh Nghĩa ♂53 tuổi (58)
Bùi thị Cúc ♀57 tuổi (58)
Nguyễn thị Tâm ♀57 tuổi (58)
Võ Quang Út ♂57 tuổi (58)
Nguyễn Chí Tân (Kiểng)57 tuổi (58)
Phạm On ♂57 tuổi (58)
Lê thị Nhuận ♀56 tuổi (58)
Hà Văn Hoàng (Chín)56 tuổi (58)
Hồ Hoàng (Soại)56 tuổi (58)
Huỳnh Minh Đạo ♂55 tuổi (57)
Nguyễn văn Cần ♂55 tuổi (57)
Nguyễn văn Cảm ♂55 tuổi (57)
Võ văn Sinh ♂56 tuổi (57)
Lê thị Oanh ♀55 tuổi (57)
Đinh thị Kim Loan ♀55 tuổi (57)
Đặng thị Kim ♀56 tuổi (57)
Nguyễn thị Thắm ♀56 tuổi (57)
Bùi thị Lan Hương ♀52 tuổi (57)
Trần thị Kim Liên ♀53 tuổi (57)
Lâm văn Hai ♂55 tuổi (57)
Nguyễn thị Mai ♀55 tuổi (57)
Trịnh Lực (Mẹo)55 tuổi (57)
Nguyễn Lắm ♂55 tuổi (57)
Trần thị Ánh Tuyết ♀55 tuổi (57)
Phạm Hành ♂55 tuổi (56)
Võ văn Quân ♂54 tuổi (56)
Hồ Tích ♂54 tuổi (56)
Nguyễn văn Lục ♂54 tuổi (56)
Nguyễn Ngọc Hướng ♂54 tuổi (56)
Nguyễn Sô ♂54 tuổi (56)
Nguyễn Bảy ♂55 tuổi (56)
Nguyễn văn Quát ♂54 tuổi (56)
Phạm thị Xuôi ♀54 tuổi (56)
Nguyễn thị Thanh ♀55 tuổi (56)
Trần Như An (Tám)55 tuổi (56)
Nguyễn thị Trà ♀55 tuổi (56)
Đỗ Thiện Hiền ♂55 tuổi (56)
Lê thị Hiệp ♀53 tuổi (56)
Nguyễn văn Lộc ♂55 tuổi (56)
Huỳnh thị Bảy ♀55 tuổi (56)
Nguyễn thị Minh ♀55 tuổi (56)
Nguyễn Đắt ♂50 tuổi (56)
Nguyễn thị Triên ♀55 tuổi (56)
Nguyễn Ngọc Quý ♂54 tuổi (56)
Trần thị Hải ♀51 tuổi (56)
Trịnh Thìn ♂55 tuổi (56)
Nguyễn thị Tám ♀55 tuổi (56)
Nguyễn Kim (Minh)55 tuổi (56)
Trần Xuân Phán ♂54 tuổi (56)
Nguyễn thị Lan (chị Bốn)54 tuổi (56)
Nguyễn Thị Tâm ♀54 tuổi (56)
Nguyễn văn Ly ♂54 tuổi (56)
Nguyễn văn Hiếu ♂54 tuổi (56)
Nguyễn Ngọc Đại ♂54 tuổi (56)
Nguyễn Thị Lữ ♀54 tuổi (55)
Nguyễn văn Hà ♂54 tuổi (55)
Nguyễn văn Cơ ♂60 tuổi (55)
Nguyễn thị Khẩm ♀54 tuổi (55)
Nguyễn thị Xưa ♀54 tuổi (55)
Nguyễn thị Kim Thanh ♀53 tuổi (55)
Kiều văn Thanh ♂53 tuổi (55)
Nguyễn Thành Phương ♂53 tuổi (55)
Nguyễn thị Thu Phượng (Liện)54 tuổi (55)
Nguyễn thị Xí ♀54 tuổi (55)
Trịnh Tỵ ♂54 tuổi (55)
Nguyễn Thanh Xuân ♂51 tuổi (55)
Trần Quang Lộc ♂53 tuổi (55)
Lê Xanh (Đức Thắng)52 tuổi (55)
Trịnh Tính ♂53 tuổi (54)
Lê Thị Lo ♀53 tuổi (54)
Huỳnh thị Kim Nữ ♀53 tuổi (54)
Phan thị Lá ♀52 tuổi (54)
Trần Ngọc Phổ ♂53 tuổi (54)
Cao Bá Ninh ♂53 tuổi (54)
Trần Ngọc Huy ♂52 tuổi (54)
Nguyễn Đăng Khoa ♂52 tuổi (54)
Nguyễn thị Hòa ♀52 tuổi (54)
Nguyễn Thị Thanh (Bé)52 tuổi (54)
Bùi thị Hơi ♀53 tuổi (54)
Đỗ Thiện Khanh ♂53 tuổi (54)
Nguyễn thị Hóa ♀53 tuổi (54)
Phạm thị Tám ♀53 tuổi (54)
Nguyễn thị Huế ♀53 tuổi (54)
Võ thị Tuyết ♀53 tuổi (54)
Phan thị Kim Trung ♀53 tuổi (54)
Phan Dân Thanh Bình ♀53 tuổi (54)
Trần thị Thu Ba ♀52 tuổi (54)
Nguyễn văn Đào ♂52 tuổi (54)
Nguyễn thị Lộc ♀52 tuổi (54)
Nguyễn Thị Tuyết ♀52 tuổi (54)
Nguyễn thị An ♀51 tuổi (53)
Phan Cường ♂48 tuổi (53)
Hồ thị Trữ ♀52 tuổi (53)
Nguyễn Tấn ♂52 tuổi (53)
Nguyễn Quyết ♂51 tuổi (53)
Trần Như Thuyên (Chín)52 tuổi (53)
Nguyễn thị Tuyết Nhung ♀52 tuổi (53)
Châu Tuấn Tú ♂51 tuổi (53)
Bùi Thừa ♂51 tuổi (53)
Đỗ Ngọc Chữ (Chữ, Lâm)51 tuổi (53)
Đỗ Thiện Khánh ♂52 tuổi (53)
Huỳnh thị Bích Phương ♀51 tuổi (53)
Bùi thị Nị ♀52 tuổi (53)
Nguyễn thị Bích Hoa ♀51 tuổi (53)
Trần Đức Quỳ ♂50 tuổi (53)
Nguyễn Tắm ♂52 tuổi (53)
Nguyễn thị Hạnh ♀51 tuổi (53)
Lê văn Thanh ♂51 tuổi (53)
Nguyễn thị Kim Hưng ♀50 tuổi (52)
Nguyễn Văn Hùng ♂50 tuổi (52)
Nguyễn Ngọc Thành ♂50 tuổi (52)
Võ thị Thu Trúc ♀50 tuổi (52)
Phạm thị Hào ♀50 tuổi (52)
Nguyễn Xanh ♂50 tuổi (52)
Nguyễn Tươi ♂51 tuổi (52)
Phạm thị Thu Thảo ♀50 tuổi (52)
Nguyễn thị Thu Thảo ♀51 tuổi (52)
Nguyễn thị Nga ♀51 tuổi (52)
Nguyễn thị Thương ♀51 tuổi (52)
Nguyễn thị Dẩn ♀51 tuổi (52)
Phạm thị Nữ ♀50 tuổi (52)
Võ thị Ly ♀51 tuổi (52)
Nguyễn văn Huy ♂50 tuổi (52)
Võ văn Oanh ♂51 tuổi (52)
Huỳnh Công Dương ♂50 tuổi (52)
Trần Như Hy ♂50 tuổi (52)
Nguyễn Trọng Mỹ ♂50 tuổi (52)
Nguyễn thị Thừa ♀51 tuổi (52)
Nguyễn thị Huyền Khương ♀50 tuổi (52)
Nguyễn thị Bích ♀50 tuổi (52)
Hoàng văn Dũng ♂50 tuổi (52)
Nguyễn văn Giỏi ♂49 tuổi (52)
Nguyễn thị Chút ♀45 tuổi (52)
Nguyễn văn Đạo ♂51 tuổi (52)
Đinh thị Thanh Thủy ♀50 tuổi (52)
Võ thị Hồng Hoa ♀51 tuổi (52)
Phùng thị Xếp ♀50 tuổi (52)
Bảng ♂50 tuổi (52)
Trần Thanh Hiền ♂50 tuổi (52)
Trần Xuân Phú ♂50 tuổi (52)
Nguyễn Lâm ♂51 tuổi (52)
Nguyễn thị Ngọc Mỹ ♀50 tuổi (52)
Lê thị Ái ♀50 tuổi (52)
Trần thị Thanh Thanh ♀49 tuổi (52)
Nguyễn Phillip (Phước)49 tuổi (51)
Phạm Thị Mỹ (Lệ)50 tuổi (51)
Nguyễn Thị Tám ♀49 tuổi (51)
Trịnh thị Hồng Dung ♀49 tuổi (51)
Võ thị Lâm (Tâm)50 tuổi (51)
Lê thị Thúy Loan ♀49 tuổi (51)
Trần thị Thu Hà ♀50 tuổi (51)
Nguyễn Tuấn ♂49 tuổi (51)
Nguyễn văn Lâm ♂49 tuổi (51)
Nguyễn Lang ♂49 tuổi (51)
Bùi thị Em ♀50 tuổi (51)
Nguyễn thị Chín ♀50 tuổi (51)
Nguyễn Trần Gia Bảo ♂49 tuổi (51)
Nguyễn thị Thu ♀50 tuổi (51)
_Bùi thị Kim Phượng ♀49 tuổi (51)
Trần thị Ánh Thùy ♀50 tuổi (51)
Nguyễn thị Kim Anh ♀49 tuổi (51)
Nguyễn văn Bình (Bình đen)49 tuổi (51)
Nguyễn thị Mỹ Dung ♀49 tuổi (51)
Đỗ thị Ngọc Nhi ♀49 tuổi (51)
Nguyễn thị Thu Anh ♀50 tuổi (51)
Nguyễn thị Đúng ♀50 tuổi (51)
Bùi văn Nì ♂50 tuổi (51)
Nguyễn thị Nữ ♀49 tuổi (51)
Nguyễn thị Liêm (Liên)48 tuổi (51)
Nguyễn Lương ♂49 tuổi (51)
Lê văn Thành ♂49 tuổi (51)
Nguyễn Minh Thương ♂49 tuổi (51)
Nguyễn Văn Thành ♂49 tuổi (51)
Nguyễn thị Ngọc Dung ♀48 tuổi (51)
Nguyễn Thành Tâm ♂48 tuổi (51)
Lê Chiều ♂49 tuổi (51)
Huỳnh Minh Cường ♂48 tuổi (50)
Võ thị Thu Liễu ♀48 tuổi (50)
Trịnh thị Minh Út ♀49 tuổi (50)
Nguyễn thị Xuân Hồng ♀49 tuổi (50)
Nguyễn thị Định ♀49 tuổi (50)
Nguyễn thị Bá Thành ♀49 tuổi (50)
Nguyễn Rõ ♂48 tuổi (50)
Võ thị Thủy ♀49 tuổi (50)
Nguyễn Hà ♂48 tuổi (50)
Nguyễn văn Vinh ♂48 tuổi (50)
Nguyễn thị Đào ♀49 tuổi (50)
Châu Thúy Phượng ♀49 tuổi (50)
Bùi Minh Thiên ♂48 tuổi (50)
Đỗ thị Thanh Truyền ♀49 tuổi (50)
Huỳnh Quang Hạnh ♂49 tuổi (50)
Phạm Ngọc Duy ♂48 tuổi (50)
Trần thị Tuyết Ái ♀49 tuổi (50)
Nguyễn Dũng ♂49 tuổi (50)
Võ thị Mai ♀49 tuổi (50)
Nguyễn văn Út ♂49 tuổi (50)
Tăng Cuối Xái (Quí Tài)48 tuổi (50)
Nguyễn Hứng ♂48 tuổi (50)