Gia phả tộc NguyễnVõ thị Thanh Tâm ♀
ngày sanh dd-mm-1990
29 tuổi (30) Canh Ngọ
cha Võ Xuân Thế ♂
65 tuổi (66)
mẹ Nguyễn thị Kim Anh ♀
(2 Thế) 64 tuổi (66)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Võ Tấn Lực ♂ 39 tuổi (41)
2. Võ thị Kim Tiến ♀ 37 tuổi (38)
4. Võ Quân Sự ♂ 26 tuổi (27)