Gia phả tộc NguyễnVõ Quân Sự ♂
ngày sanh dd-mm-1993
26 tuổi (27) Quý Dậu
nơi sanh Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Võ Xuân Thế ♂
65 tuổi (66)
mẹ Nguyễn thị Kim Anh ♀
(2 Thế) 64 tuổi (66)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Võ Tấn Lực ♂ 39 tuổi (41)
2. Võ thị Kim Tiến ♀ 37 tuổi (38)
3. Võ thị Thanh Tâm ♀ 29 tuổi (30)