Gia phả tộc NguyễnNguyễn Phước Bình ♂
ngày sanh dd-mm-1985
33 tuổi (35) Ất Sửu
nơi sanh Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Nguyễn Phước Thịnh ♂
56 tuổi (57)
mẹ Nguyễn thị Kim Chi ♀
55 tuổi (56)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Phước Sơn ♂ 29 tuổi (31)