Gia phả tộc NguyễnLê Nguyễn Minh Hằng ♀
ngày sanh dd-mm-2007
11 tuổi (13) Đinh Hợi
cha Lê Minh Hiền ♂
43 tuổi (45)
mẹ Nguyễn thị Kiều Oanh ♀
43 tuổi (44)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Lê Nguyễn Minh Nguyệt ♀ 13 tuổi (15)