Gia phả tộc NguyễnNguyễn Cân ♂ ch
ngày sanh 1929 - 2009
thọ 81 tuổi
ngày giỗ 02-03 AL

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên

vợ 1
Phạm thị Quảng ♀
87 tuổi (88) Nhâm Thân

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Kim Anh (2 Thế)65 tuổi (66)
2. Nguyễn thị Kim Chi ♀55 tuổi (56)
3. Nguyễn thị Kiều Oanh ♀43 tuổi (44)