Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Kim Anh ♀
tên gọi (2 Thế)
ngày sanh dd-mm-1954
64 tuổi (66) Giáp Ngọ
nơi sanh Lâm Hạ, Đức Phong, Mộ Đức
cha Nguyễn Cân ♂ ch
thọ 81 tuổi
mẹ Phạm thị Quảng ♀
87 tuổi (88)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Kim Chi ♀ 55 tuổi (56)
3. Nguyễn thị Kiều Oanh ♀ 43 tuổi (44)

chồng 1
Võ Xuân Thế ♂
65 tuổi (66) Giáp Ngọ

quan hệ cưới
 
con
1. Võ Tấn Lực ♂39 tuổi (41)
2. Võ thị Kim Tiến ♀37 tuổi (38)
3. Võ thị Thanh Tâm ♀29 tuổi (30)
4. Võ Quân Sự ♂26 tuổi (27)