Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Kiều Oanh ♀
ngày sanh dd-mm-1976
43 tuổi (44) Bính Thìn
cha Nguyễn Cân ♂ ch
thọ 81 tuổi
mẹ Phạm thị Quảng ♀
87 tuổi (88)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Kim Anh (2 Thế) 64 tuổi (66)
2. Nguyễn thị Kim Chi ♀ 55 tuổi (56)

chồng 1
Lê Minh Hiền ♂
43 tuổi (45) Ất Mẹo

quan hệ cưới
 
con
1. Lê Nguyễn Minh Nguyệt ♀13 tuổi (15)
2. Lê Nguyễn Minh Hằng ♀11 tuổi (13)