Gia phả tộc NguyễnVõ Tấn Lực ♂
ngày sanh dd-mm-1979
39 tuổi (41) Kỷ Mùi
cha Võ Xuân Thế ♂
65 tuổi (66)
mẹ Nguyễn thị Kim Anh ♀
(2 Thế) 64 tuổi (66)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Võ thị Kim Tiến ♀ 37 tuổi (38)
3. Võ thị Thanh Tâm ♀ 29 tuổi (30)
4. Võ Quân Sự ♂ 26 tuổi (27)

vợ 1
Bùi thị Thanh Quới ♀
27 tuổi (29) Tân Mùi

quan hệ cưới
 
con
1. Võ thị Minh Ngọc ♀10 tuổi (12)
2. Võ Tấn Tài ♂9 tuổi (10)
3. Võ Tấn Đức ♂1 tuổi (3)