Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 21/2/2019 AL

Ngày giỗ

Phía ông ngoại 2Nhãn
09-02 ALNguyễn Hiên ♂ ch
24-02 ALHồ Hiền ♂ ch
28-02 ALNguyễn thị Tụ (bốn Trung) ch

tháng 1 ««       tháng 2       »» tháng 3